Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení, díky kterému budete efektivněji pracovat se zákazníky. Dosáhnete lepší úrovně klientských vztahů a získáte kvalitnější znalosti o vašich stávajících i potenciálních zákaznících. Dynamics CRM pomáhá snížit náklady a zvýšit ziskovost tím, že organizuje a automatizuje všechny interakce se zákazníkem napříč celým obchodním procesem prodej, marketing i servis.

Obecně

Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM jako řešení pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) se zaměřuje na hledání nových zákazníků, rozvoj vztahů se stávajícími zákazníky a servisní služby s ohledem na ziskovost podnikání. Ve srovnání s tradičními CRM produkty můžeme využít výrazně nižší implementační a integrační náklady, rychlý proces implementace a vzhledem ke snadnému přizpůsobení stávajícímu nastavení také vysoký uživatelský komfort.

Přehled základních funkčností Modulu Prodej


Produktivita prodeje

Díky Microsoft Dynamics CRM jste se svými zákazníky soustavně v kontaktu. Protože znáte své zákazníky a jejich potřeby, jste schopni jim nabídnout přesně to, co potřebují. Řízení obchodních vztahů je mnohem efektivnější, když máte všechny potřebné informace v jedné centrální databázi. Díky takto strukturovaným a snadno přístupným datům poskytuje Microsoft Dynamics CRM jednodušší plánování a vyhodnocování prodejních aktivit, a to včetně získávání nových zakázek. Prodejci se mohou zaměřit na příležitosti s nejvyšším potenciálem, rychleji získávat zakázky a zvýšit celkový objem prodeje.

Efektivní marketing

Aplikace Microsoft Dynamics CRM obsahuje řadu intuitivních marketingových nástrojů, díky kterým se dokážete efektivněji prosazovat na trhu a dosáhnout vyšší produktivity. Poskytuje dokonalý přehled o marketingových aktivitách a umožňuje flexibilní práci s nimi. Současně je možné sledovat využití investic do marketingu. Modul Vám umožní jednoduše plánovat, řídit a realizovat kampaně, spravovat rozpočty, vyhodnocovat úspěšnost kampaní a následně zvolit nejvhodnější marketingové nástroje pro další zvýšení jejich účinnosti. Vedle vytváření přehledných sestav a analýz dochází k automatickému čištění dat a podrobné segmentaci zákazníků.

Komplexní služby zákazníkům

Microsoft Dynamics CRM nabízí řešení pro poskytování servisních služeb. Toto řešení je velmi rozsáhlé a zároveň dostatečně flexibilní, abyste díky němu dokázali rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Kompletní péči o zákazníky můžete poskytnout díky celé řadě sofistikovaných funkcí jako je automatické směrování požadavků, historie poskytnutých služeb, reporting v reálném čase nebo informace o aktuální dostupnosti servisních pracovníků. Vysokou kvalitu zákaznického servisu zajišťuje mimo jiné účinnější řízení služeb s využitím servisních smluv (SLA), parametrů servisních smluv a servisních případů (zakázek).

Dostupnost odkudkoli

Další silnou stránkou řešení Microsoft Dynamics CRM je profesionální správa informací o partnerech i zákaznících, která může být díky mobilnímu a off-line přístupu prováděna odkudkoliv a téměř okamžitě.

Microsoft Dynamics CRM on mobile devices


CRM v sociálních sítích

Microsoft Dynamics CRM Vás propojí s vašimi zákazníky prostřednictvím nejrůznějších komunikačních prostředků: call center, webových stránek a dokonce i sociálních sítí. Právě nástroje sociálních sítí jsou přímo integrovány do řešení Microsoft Dynamics CRM a umožňují firmám rychle reagovat a sdílet informace i v rámci velké skupiny zákazníků.