Ortems PlannerOne

Produkt PlannerOne společnosti Dassault Systems je specializovaným nástrojem pokročilého plánování výroby (APS), který je plně integrován s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV. Rozšiřuje funkčnosti podnikového informačního systému o dva moduly. Modul PLÁNOVÁNÍ VÝROBY se zaměřuje na snižování zásob, zvyšování účinnosti a přesnější načasování dodávek. Modul PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ optimalizuje řízení projektů, servisu či údržby a graficky pracuje s využitím dostupných zdrojů.

Podrobné informace o nástroji PlannerOne naleznete na webové stránce www.planovaniaps.cz, která se tématu APS plánování věnuje komplexně.

Obecně

PlannerOneProdukt PlannerOne umožňuje uživatelům jednoduchý přístup k aktuálním informacím v reálném čase. Je vyvinut pomocí nejnovějších technologií společnosti Microsoft a integrován do systému Windows (RTC) a webového klienta MS Dynamics NAV. PlannerOne rozšiřuje ERP systém Microsoft Dynamics NAV o moduly pro plánování výroby a zdrojů. Je snadno implementovatelným a nákladově efektivním řešením pro optimalizaci plánování ve středně velkých a velkých společnostech. K tomu využívá pokročilé plánovací funkce včetně grafického znázornění dat. Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit na základě rolí definovaných v Microsoft Dynamics NAV.

PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
Production Scheduler

Modul plánování výroby podporuje zvyšování výrobní kapacity prostřednictvím svých pokročilých funkcí. Uživatelé přistupují k informacím o termínech a omezeních dle svých rolí a díky tomu mohou efektivně rozhodovat o řízení výroby (dimenzování kapacit, rozhodování o subdodávkách, časový posun zakázky, atd.). Modul také umožňuje interaktivně pracovat s plánovanými omezenými kapacitami uvedenými v Microsoft Dynamics NAV. Např. manažer servisu má možnost zobrazit si datum pracovního příkazu konkrétní zakázky přímo na kartě objednávky. Součástí modulu je také grafické znázornění zdrojů, výroby a objednávek prostřednictvím Ganttova diagramu.

Ganttův diagram zdrojů na výrobních zakázkách


Grafické znázornění výrobního procesu produktu


PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ
Resource planner

Modul pro plánování zdrojů umožňuje projektovým a servisním manažerům společně určit dostupné zdroje, přidělit je konkrétním pracovním pozicím a servisním zakázkám. Řešení dovoluje kdykoliv během dne změnit plán v případě nedostupnosti některých zdrojů. Uživatel se může připojit k modulu i prostřednictvím mobilního zařízení a s aktuálními informacemi pracovat v reálném čase. Např. manažer servisu může analyzovat úkoly a servisní plánování konkrétního zákazníka. Díky informacím ze systému je management firmy schopen posoudit vytížení různých skupin zdrojů, plánovat jejich doplnění a následně předpovídat fakturaci v následujícím období.

Přiřazení zdroje na projekt


Výhody PlannerOne

• Zvýšení produktivity
• Snížení skladových zásob a zkrácení doby jejich obratu
• Přístup k PlannerOne i prostřednictvím webové služby
• Nulová duplicita dat
• Integrace s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV
• Rychlá návratnost investice
• Profesionální úroveň služeb poskytovaných zákazníkům