Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX je komplexní podnikový informační systém určený pro řízení středně velkých a velkých organizací. Zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost díky konsolidaci a standardizaci všech procesů, poskytuje přehled o dění v organizaci. Umožňuje efektivně pracovat, reagovat na nové trendy a usnadňuje dodržování stanov a předpisů. ERP systém Microsoft Dynamics AX 2012 je spolehlivým a flexibilním řešením pro vaše odvětví.

Obecně

Microsoft Dynamics AXERP systém Microsoft Dynamics AX je znám také pod označením Axapta. Tato značka podnikových informačních systémů byla původně vyvinuta dánskou společností, která byla později odkoupena společností Microsoft Corporation. V současnosti spadá Axapta pod značku Microsoft Dynamics. Nová verze již obsahuje předpřipravené Business Intelligence nástroje a uživatelské role.

Microsoft uvedl novou verzi Microsoft Dynamics AX 2012 dne 25. září 2011. Od té doby doplnil do řešení nové funkčnosti, čímž vzniklo řešení Microsoft Dynamics AX R2 2012 a které bylo oficiálně uvedeno na trh 19. února 2013. Aktuální verze obsahuje přednastavené uživatelské role (finanční ředitel, manažer obchodu, vedoucí skladu) a k nim připravené Business intelligence reporty, které zpravidla tito vedoucí pracovníci potřebují k rozhodování.

Správa organizace Plánované objednávky Řízení zásob a skladu


Toto řešení je podporováno v řadě zemí, součástí jsou nejen jazykové mutace, ale i měny a právní předpisy pro více než 36 zemí. Tímto organizace může expandovat bez sebemenších problémů do jakékoliv země, aniž by čelila výzvě provázanosti a integrace dat jednotlivých poboček.

Obchod a marketing

Nástroj pro obchod a marketing obsahuje funkce pro správu kontaktů, prodeje a marketingu, které výrazně posilují vztah se zákazníky a přispívají k navazování nových obchodních vztahů. Lze aplikovat jedinečné prodejní procesy, vytvářet nabídky a sledovat a řídit celý proces prodeje a hodnotit výtěžnost zákazníka v porovnání s vynaloženými náklady. Kontakty lze segmentovat na základě kritérií a těmto segmentům uzpůsobovat marketingové kampaně. Nástroj sleduje metriky, jakými jsou získané a ztracené zakázky, silné a slabé místa, příležitosti a hrozby. Informace tohoto typu lze generovat do sestav na základě vlastních dotazů.

Výroba

Modul štíhlá výroba je uplatňován jak v automobilovém průmyslu, tak i ve strojírenství. Obsahuje nástroje pro implementaci metodologií Kanban, Just in Time, 5S, které optimalizují proces výroby. Modul štíhlé výroby napomáhá k získání dokonalého přehledu o procesu výroby, zajišťuje její efektivitu a flexibilitu a tím lepší orientaci na koncového zákazníka. Nástroj procesní výroba modeluje výrobní kapacity, zajišťuje jejich přesné plánování, kalkulaci ve výrobním procesu a následné řízení výrobních zdrojů. Organizace dosahuje růstu a vyšší ziskovosti díky integraci modulů výroby.

Finanční management a controlling

Finanční management a controlling poskytuje ucelený pohled na finanční řízení celé společnosti. Disponuje daty, která jsou základem pro tvorbu analýz a sestav, přehledu výkonnostních metrik a klíčových ukazatelů výkonu (KPI) pro manažery. Modul eviduje příjmy, výdaje, závazky, pohledávky a veškeré finanční toky společnosti. Snižuje časovou náročnost na přípravu dat pro audity či na tvorbu zákonného výkaznictví. Samozřejmostí tohoto nástroje je správa měnových kurzů.

Sklady a zásobování

Modul pro řízené skladování a zásobování napomáhá optimalizovat procesy v dodavatelském řetězci. Díky dokonalému plánování a nastavení optimální úrovně zásob dochází k eliminaci nákladů a zároveň přináší aktuální informace o volných zdrojích. Sleduje výrobu, nákupní a prodejní logistické činnosti, čímž se snaží odhalit riziková místa. Zákazníkům se dostává lepších služeb v podobě dodržování termínů/včasnosti vyhotovení zakázek, snižováním reklamací a nákladů na celý proces.

Maloobchod

Modul pro retail je navržen tak, aby pokrýval procesy centrální správy obchodů a dodavatelského řetězce. Spojení modulu pro maloobchod a ERP systému Microsoft Dynamics AX vytváří komplexní řešení, které promítá veškeré operace do financí ihned, čímž lze získat podrobný přehled o dění ve firmě. Tato integrace přináší organizaci zrychlení obchodního procesu, umožňuje pružně reagovat na změny např. přidáním článku do obchodního modelu či vyžaduje minimální úsilí na zaškolení uživatelů díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní. Zaměstnanci mohou rychle a snadno začít používat modul pro maloobchod bez složitého zaškolování.

Mzdy a personalistika

Modul speciálně navržený pro správu mezd a personalistiky eviduje důležité informace o vašich zaměstnancích. Na jedné straně jde o stávající zaměstnance, u kterých se evidují veškerá absolvovaná školení, dovednosti, druh pracovního poměru, přičemž společnost na základě těchto zjištěných informací rozvíjí program, aby byl využit potenciál každého zaměstnance. Veškeré tyto informace se promítají do zúčtování mezd. Na straně druhé jde o náborové kampaně, které se snaží vybrat nejlepší talenty dle jasně definovaných obchodních potřeb a nastavených modelů pro výběr uchazečů.