NavSherpa

...more than DMS for Dynamics NAV

OBECNĚ

logo NavSherpaNavSherpa je nástroj pro komunikaci mezi Microsoft Dynamics NAV a Microsoft SharePoint. Umožňuje práci s dokumenty, spouštění workflow a automatizované sledování stavu schválení přímo v NAV.

Snadná práce s dokumenty

Uživatel pracuje výhradně v prostředí Dynamics NAV a zároveň efektivně využívá pokročilé funkčnosti, které nabízí SharePoint. NavSherpa utilize z každého aplikace to, co umí nejlépe a komfortní práci v jediném systému.


NavSherpa Smart TreeNavSherpa Library Insight

Pokročilé vyhledávání

Uživatel může prostřednictvím SmartTree snadno vyhledávat a filtrovat dokumenty zadáním části názvu souboru do textového pole. NavSherpa okamžitě zobrazí všechny dokumenty dle vyhledávacích parametrů, které jsou přiřazeny k dané kartě v Dynamics NAV. Lze samozřejmě využívat fulltextové vyhledávání v SharePoint.

Automatické přiřazení metadat

Při vložení dokumentu není potřeba doplňovat informace, které už před Vámi někdo jiný vložil do Dynamics NAV. NavSherpa automaticky vyhledá a přiřadí k danému dokumentu metadata podle místa jeho vložení.

NavSherpa Metadata Entity management

Verzování dokumentů

NavSherpa podporuje správu verzí na SharePoint. V případě vložení dokumentu, který již v knihovně existuje, odesílá NavSherpa dotaz, zda jej chcete přepsat (přidat novou verzi) nebo změnit název.

Drag & Drop využité na max

Na libovolné místo v NAV (karta projektu, příležitost, dodavatel, zboží aj.) lze umístit prvek Smart Tree, do kterého pomocí drag&drop velmi jednoduše vložíte jakýkoli dokument. V aplikaci SharePoint již není potřeba spouštět průvodce a nastavovat vlastnosti dokumentu ručně.

Odkudkoli přes mobilního klienta

Spravujte dokumenty odkudkoli a na jakémkoli zařízení. Při práci v terénu máte kdykoli přístup k příslušným dokumentům. Díky integraci s nástroji pro pokročilé workflow můžete na cestách schvalovat dokumenty prostřednictvím mobilního klienta.

Definice přístupových práv

Přístupová práva svých zaměstnanců snadno nastavíte dle předem definovaných rolí. Zajistíte bezpečnou archivaci dokumentů a zamezení jejich změn, na základě kterých mohou být řízeny interní procesy.

Pokročilé workflow

Uživatel může přímo v Dynamics NAV zahájit schvalování nad jakýmkoliv záznamem (např. nákupní objednávka, přiijatá faktura, fáze projektu, reklamační protokol, apod.). NavSherpa pak bude aktuální stav schvalovacího procesu zobrazovat přímo na kartě v samostatném factboxu.

NavSherpa Workflow
Videa ke klíčovým funkcionalitám

Více podrobností na www.navsherpa.com.