Královopolská RIA, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se dlouhodobě orientuje na vyšší typy dodávek v oborech jaderná energetika, chemie a petrochemie, čištění a úprava vod.

Mezi její hlavní aktivity se řadí tvorba projektové dokumentace technologických celků, konstrukční dokumentace zařízení, pevnostních výpočtů potrubí, nádrží, aparátů a konstrukcí, kompletace, dodávka a montáž dílčích technologických celků, technická pomoc a spolupráce při funkčních zkouškách a uvádění zařízení do provozu.

www.kpria.cz