Zahájení certifikačního procesu pro implementace řešení Microsoft Dynamics CRM

Na konci roku 2015 byla uvedena na trh nová verze Dynamics NAV 2016, která (mimo jiné) umožňuje lepší integraci s produktem Microsoft Dynamics CRM. Za účelem neustálého zlepšování služeb poskytovaných našim zákazníkům jsme zahájili proces certifikace na produkt Microsoft Dynamics CRM. Současně připravujeme workshop pro stávající i nové zákazníky, na kterém představíme nejen Microsoft Dynamics CRM, ale také integraci tohoto produktu s Microsoft Dynamics NAV 2016.

Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics CRM je dynamicky se rozvíjející komplexní řešení pro řízení vztahů a efektivnější práci se zákazníky (Customer Relationship Management). Zaměřuje se na hledání nových zákazníků, rozvoj vztahů se stávajícími zákazníky a podporu řízení servisních služeb. To vše s ohledem na zvýšení ziskovosti a snížení nákladů daného podnikání.

Díky produktu Microsoft Dynamics CRM můžete zlepšit úroveň obchodních vztahů a získáte kvalitnější informace o svých stávajících i potenciálních zákaznících. Ve srovnání s tradičními CRM produkty vyžaduje Dynamics CRM výrazně nižší implementační a integrační náklady, krátký proces implementace a vzhledem ke snadnému přizpůsobení nabízí vysoký uživatelský komfort.

Prostřednictvím Microsoft Dynamics CRM je možné automatizovat evidenci všech klíčových aktivit se zákazníkem napříč celým obchodním procesem. Hlavní přínos lze vidět především v následujících oblastech:

  • Produktivita prodeje

Microsoft Dynamics CRM poskytuje možnost využít výhod intuitivního rozhraní Microsoft, integrace s Microsoft Office. Díky centrální databázi informací o zákazníkovi je řízení obchodních vztahů mnohem efektivnější a lze dosáhnout zjednodušení plánování a vyhodnocování obchodních aktivit. To vede ke zkrácení prodejního cyklu, lepšímu přehledu o klíčových ukazatelích a především ke zvýšení počtu získaných obchodních příležitostí.

  • Efektivní marketing

Aplikace Microsoft Dynamics CRM poskytuje dokonalý přehled o marketingových aktivitách a díky intuitivním marketingovým nástrojům umožňuje flexibilní práci s nimi. Modul Vám umožní jednoduše plánovat a realizovat kampaně, automatizovat jejich realizaci, vyhodnocovat jejich úspěšnost a návratnost investovaných prostředků. Firmy využívající Dynamics CRM se pak efektivněji prosazují na trhu a dosahují vyšší produktivity.

  • Komplexní služby zákazníkům

Díky inteligentnímu řešení Microsoft Dynamics CRM má poskytovatel služeb k dispozici přehled o potřebách svých zákazníků a dokáže na ně velmi rychle reagovat. Výsledkem jsou konzistentní a individuální služby klientům poskytované skrze různé komunikačními kanály. Do řešení Microsoft Dynamics CRM jsou přímo integrovány nástroje sociálních sítí, které umožňují rychle reagovat a sdílet informace i v rámci velké skupiny zákazníků. Díky mobilnímu přístupu může být profesionální správa informací o partnerech i zákaznících prováděna odkudkoliv a téměř okamžitě.

  • Přizpůsobitelnost

Každá firma má individuální potřeby a specificky nastavené procesy. Dynamics CRM nabízí možnost přizpůsobit řešení vaší organizaci nebo integraci s dalšími systémy (SharePoint, Exchange, Dynamics NAV atd.).

  • Řízení obchodního týmu

Dynamics CRM umožňuje sledovat a analyzovat data o zákaznících a aktivitách obchodního či servisního oddělení. Poskytuje možnost přístupu k datům v reálném čase, formou reportů a grafických dashboardů. K těmto informacím budete mít přístup odkudkoliv z Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů nejen v oblasti produktů Microsoft Dynamics, ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. V roce 2013 jsme rozšířili portfolio produktů o Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů a o cloudové řešení Office 365. V roce 2015 jsme získali licenci na prodej a implementaci systému pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems.