Náš příběh

od počátku do současnosti

Historie

V roce 1997 zakládají tři konzultanti a vývojáři (22, 23 a 28 let) vlastní společnost s jediným cílem - dělat společně lépe a hlavně po svém to, čím se poslední 4 roky zabývali v různých firmách. Tím jsou realizace zajímavých a komplikovaných implementací známého informačního systému NAVISION dánské společnosti Navision Sofware.

O 4 roky dříve

V roce 1993 jsou informační systémy v České republice v plenkách. Lokální dodavatelé vyvíjí software na koleně a zahraniční produkty, které lze spočítat na prstech jedné ruky, jsou příliš složité, poměrně drahé a programové úpravy jsou velmi komplikované. Z malé evropské země (Dánsko) přichází do ČR neznámá společnost PC&C ApS a její produkt NAVISION je zcela odlišný - je velmi jednoduchý (vejde se na jednu 3,5" disketu!), stabilní, výkonný a velmi snadno se upravuje.

Budoucí zakladatelé NAVISYS jsou u toho. Jeden pracuje u prvního implementátora a zbývající dva u jednoho z prvních zákazníků. Intenzivně komunikují s lokálním zastoupením PC&C, pomáhají produkt lokalizovat a posléze také realizují první úpravy, aby co nejvíce odpovídal lokálním požadavkům a potřebám.

V následujících letech se účastní prvních implementací.

Platforma a technologie

S ohledem na předchozí zkušenosti se logicky naší výhradní platformou stává podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV (dříve NAVISION), které nám poskytuje nejen stabilitu a jistotu dlouhodobého rozvoje, ale také možnost flexibilně systém upravovat na míru našim zákazníkům.

Výrobní know-how

Protože v roce 1998 neobsahoval NAVISION výrobní moduly, využili jsme předchozích zkušeností a vyvinuli vlastní modul pro plánování a řízení výroby. V roce 1999 uvádí na trh Navision Software výrobní moduly Navision Manufacturing a NAVISYS se podílí na terminologické lokalizaci do češtiny i testování a o rok později (2000) se stává prvním certifikovaným výrobním partnerem a implementuje první výrobní moduly v ČR.

Microsoft

Nastal zlomový moment v historii NAVISION. Největší softwarová společnost na světě - Microsoft - v roce 2001 ohlásila svůj zájem získat 100% podíl ve společnosti Navision Software a tento záměr v roce 2002 dovedla do úspěšného konce.

Původní obavy partnerů o budoucnost NAVISION v rámci velkého Microsoftu vzaly rychle za své. Pro většinu z nás se otevřely zcela nové možnosti v oblasti rozvoje nových znalostí a technologií. NAVISYS, který doposud působil výhradně jako ERP dodavatel, rozšířil své služby i do dalších oblastí jako například SQL Server, BizTalk, Sharepoint či vývoj na platformě .NET.

Specializace a vertikalizace

Jako zkušený partner jsme v průběhu času vytvořili několik oborových řešení, do kterých jsme vtělili průmyslové know-how a integrovali jsme jej s nejlepšími technologiemi na trhu. Postupem času se stáváme renomovaným dodavatelem nejen obecných informačních systémů, ale také expertních řešení pro daná průmyslová odvětví.

V roce 2004 jsme vstoupili na trh logistiky dopravy s řešením BIZ4Logistics, v roce 2005 jsme uvedli na trh řešení pro skladování a distribuci BIZ4Distribution a o 2 roky později (2007) ucelené řešení pro projektově řízené společnosti BIZ4BuildIn. Nejdominantnějším oborovým řešením je však již od roku 2004 BIZ4Elements, které řeší klíčové procesy plánování a řízení ve výrobních společnostech.

Po vlastním intenzivním vývoji právě uvádíme na trh nový nástroj NavSherpa, který velmi sofistikovaně přenáší data mezi Microsoft Dynamics NAV a Microsoft SharePoint.

Synergie produktů

Protože nechceme vyvíjet vyvinuté, každý rok hledáme u nás i v zahraničí zajímavé softwarové produkty a nástroje, které zařazujeme do našich projektů či je přímo integrujeme do našich vlastních řešení. U řady z nich působíme jako výhradní či klíčový distributor pro Českou republiku. Za všechny klíčové produkty můžeme jmenovat mapový server Map&Guide německé společnosti PTV GmbH (2005), nástroje pro plánování pomocí Ganttových grafů německé společnosti NETRONIC (2006) či moderní reportovací nástroje v Excel Jet Reports od stejnojmenné americké společnosti (2008). Od roku 2012 nabízíme a dále rozvíjíme produkt pro správu dokumentů Microsoft Sharepoint. Díky úspěšně navázané spolupráci s francouzskou společností Ortems jsme se v roce 2015 stali distributorem celosvětově rozšířeného řešení pro pokročilé plánování PlannerOne. Ve stejném roce jsme zároveň rozšířili portfolio nabízených produktů z rodiny Microsoft Dynamics – a to o řešení pro řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM. V roce 2016 jsme se stali prvním českým partnerem, který implementoval Dynamics NAV řešení na cloudové platformě Microsoft Azure. V září 2017 jsme uvedli na trh vlastní integrační modul NavSherpa určený pro celosvětový prodej v rámci partnerské sítě Microsoft.

Tým

V současnosti tvoří NAVISYS tři desítky odborníků, kteří se zabývají implementací informačních systémů v řadě průmyslových odvětví se zvláštním důrazem na výrobu, distribuci, obchod a projektově řízené společnosti.

Není důležitý pouze cíl, ale také cesta...

Za všech okolností věřím, že není důležitý pouze cíl, ale také způsob jakým ho bylo dosaženo. Velikost úspěchu by měla být poměřována nejen absolutně, ale také relativně k množství a náročnosti překážek, které bylo třeba překonat bez ohledu na to, jak nepříznivé či dokonce nepřekonatelné se mohly zpočátku zdát. Základem úspěchu byla, je a bude poctivá práce a respekt k lidem, ať už jsou na jakýchkoli pozicích.

Za všechny, kteří v minulosti, současnosti či budoucnosti budou tvořit NAVISYS tým, věřím, že nejen dosáhneme vytyčených cílů, ale dosáhneme jich způsobem, na který budeme moci být hrdí.

Tak je třeba rozumět našemu firemnímu mottu: KEEP DIRECTION (držet směr).

Michal Češek
jednatel společnosti

Dotační programy

Od 2/2017 je společnost NAVISYS s.r.o. zapojena do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - projekt ICT a sdílené služby, který je spolufinancován Evropskou Unií. Hlavním cílem projektu je vývoj a modernizace ICT řešení, zvýšení nabídky nových softwarových produktů/řešení a jejich související implementace.

ICT a sdílené služby

Od 9/2021 je společnost NAVISYS s.r.o. zapojena do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - projekt pro výzkum a vývoj NSS Solutions, který je spolufinancován Evropskou Unií. Hlavním cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Výzkum a vývoj NSS Solutions