BIZ4BuildIn

Softwarové řešení pro projektové řízení

Obecně

BIZ4BuildIn je komplexní oborové řešení určené pro inženýrské, projekční a projektově řízené společnosti. Oborové řešení BIZ4BuildIn je integrováno s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV a zaštituje veškeré klíčové procesy od kontraktačního řízení, přes přípravu a realizaci zakázky, sledování a řízení projektů, řízení zdrojů a správu dokumentů až po cashflow a controlling. Pro grafické znázornění naplánování činností v čase slouží Ganttův diagram. Integrace kalkulačních systémů a integrace s intranetovým portálem je samozřejmou součástí tohoto systému. Automatizace procesů omezuje chybovost uživatelů a má za následek zvyšující se produktivitu společnosti. Součástí řešení je i ucelená správa a evidence potřebných dokumentů přímo v informačním systému. Výhodou je integrace s produkty třetích stran, především s MS Office, MS Project nebo specializovanými PLM Systémy či rozpočtovacím SW.

Komu je určen

Tento systém je určen pro středně velké a velké projektově řízené společnosti především z oblasti inženýringu, projekčních prací a stavební výroby.

Výhody

ERP systém Microsoft Dynamics NAV vytváří ucelený informační systém, který řídí finance, vztahy se zákazníky, dodavatelské řetězce. Díky specializovanému řešení BIZ4BuildIn, které obohacuje informační systém o další moduly pro inženýrské, projekční a projektově řízené společnosti, získávají kontrolu nad celý děním ve společnosti, snižují se náklady, optimalizují se procesy a roste konkurenceschopnost firmy.

Přínosy

  • Automatizace procesů.
  • Komplexní zpracování zakázky od správy kontaktů až po finální reporty.
  • Evidence a správa dokumentů na jednom místě.
  • Podpora projektového a finančního řízení firmy.
  • Integrace s produkty třetích stran.
  • Zjednodušení chodu organizace díky sjednocení agendy do jednoho místa.
  • Zvýšení produktivity díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní společnosti Microsoft.