Účast na konferenci Kotle a energetická zařízení 2017!

Jako každý rok se Navisys s.r.o. zúčastnil konference pořádané Asociací výzkumných organizací, která se zaměřuje na aktuální dění a trendy v oblasti energetiky a teplárenství – KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2017. V roli partnera této populární akce jsme účastníkům konference představili jak plánovat projekty a řídit výrobu v tomto oboru.

KOTLE2017Již tradičně jsme se představili jako partner XXVI. ročníku odborné konference s mezinárodní účastí KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ, která se konala ve dnech 13. 3. – 15. 3. 2017 v KONGRESOVÉM CENTRU hotelu VORONĚŽ v Brně. Na konferenci dorazilo na 300 odborníků z výrobních i dodavatelských organizací v oblasti kotlů, energetických zařízení, turbín, spalování odpadů a jiných příbuzných oborů, kteří prezentovali výsledky své práce na realizaci projektů a na výzkumu a vývoji v těchto oblastech.

Navisys


Konference se zabývala problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematikou materiálů a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Část programu byla věnována aktuálním informacím z oblasti moderního využívání primárních energií. Diskuze se zaměřila na zásadní změnu postoje České republiky k energetickému využívání odpadu – využití zařízení spaloven odpadů a dopad v otázkách životního prostředí.

Díky zkušenostem z realizace projektů u současných zákazníků a znalosti procesů jsme účastníkům konference prezentovali přidanou hodnotu našich řešení v jejich oboru. Představovali jsme oborové nadstavby systému Microsoft Dynamics NAV: řešení BIZ4Elements pro plánování a řízení výroby na základě variantních požadavků zákazníka a řešení BIZ4BuildIn určené pro inženýrské, projekční a projektově řízené společnosti.

Navisys


Konferenci včetně večerního programu hodnotíme jako vydařenou a velmi zajímavou co do náplně a aktuálnosti řešených témat a účasti významných osobností z oboru. Už nyní se těšíme na další ročník!

Podrobné informace o konferenci KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ.