BIZ4Services

Softwarové řešení pro specializované služby

Obecně

BIZ4Services je sofistikované oborové řešení určené pro společnosti, které se zabývají pronájmem, servisními službami nebo jinými specializovanými službami s vysokou přidanou hodnotou. Řešení je plně integrováno s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV, čímž vytváří ucelenou informační platformu, pomocí které získávají uživatelé přehled nad veškerými procesy ve společnosti.

ERP systém Microsoft Dynamics NAV v kombinaci s oborovým řešením BIZ4Services zajišťuje komplexní funkcionalitu procesů společnosti. Microsoft Dynamics NAV pokrývá obecné oblasti, jakými jsou řízení financí, nákupu a prodeje, skladování a logistiky, výroby, vztahů se zákazníky a marketingu a pomocí oborového řešení BIZ4Services získává společnost kontrolu například nad pronájmem zařízení, prodejem specifických služeb či servisem a údržbou. Všechna oddělení komunikují prostřednictvím tohoto robustního systému a informace nacházejí uživatelé v ucelené základně.

Komu je určen

Tento systém je určen středně velkým a velkým společnostem, které podnikají v oboru specializovaných služeb, pronájmu a servisu.

Výhody

ERP systém Microsoft Dynamics NAV obohacený o oborové řešení BIZ4Services vytváří kvalitní a efektivní nástroj pro řízení veškerých procesů ve společnosti. Vytvořením jednotné základny veškerých informací, týkající se provozu firmy, získává společnost výhodu v podobě efektivnějších oddělení a tím zvýšení konkurenceschopnosti celé firmy.

Přínosy

  • Zjednodušení chodu organizace díky sjednocení agendy do jednoho místa.
  • Zvýšení produktivity díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní společnosti Microsoft.
  • Adaptabilita nadstavbového řešení.
  • Dostupnost veškerých informací o všech procesech od objednávky až po realizaci zakázky.
  • Monitoring nákladů a výnosů formou reportů, které si firma přizpůsobí dle vlastních potřeb.
  • Sledování hodnot a odpovědnosti pracovníků za svěřené úkoly.