Komplexní informační systém

Podnikové systémy ERP, APS, CRM

Podnikové informační systémy řídí firemní procesy a tvoří centrální úložiště podnikových dat.

Manažerské systémy MIS, BI

Moderní nástroje pro práci s firemními daty, které jsou důležité pro strategická rozhodnutí.

DMS & integrační moduly 

Systémy pro efektivní spolupráci, správu dokumentů a automatizaci procesů ve společnosti.

Cloud & BPM 

Zajišťuje propojení všech produktů a aktivit do jednoho logického funkčního celku.

Microsoft Dynamics

Produkty značky Microsoft Dynamics jsou podniková ERP řešení, která řídí veškeré procesy ve středně velkých a velkých organizací a vytváří tak ucelenou základnu obsahující důležité informace, která jsou stěžejní pro rozhodování na manažerské úrovni. Integrují v sobě důležité Business Intelligence nástroje, které analyzují a vyhodnocují dění v organizaci. Vynikají svou adaptabilitou, přátelským prostředím, mezinárodní působností, snadnou konfigurací a rychlou implementací.