Snadná výroba složitých komponent

Společnost ISH&MSA Čerpadla a.s. se rozhodla pro zavedení informačního systému Microsoft Business Solution - Navision 4.0 rozšířený o unikátní oborové řešení od společnosti NAVISYS.

Výchozí situace

ISH&MSA čerpadla, a.s. využívala dva navzájem nepropojené systémy. Získávání výstupů ze systémů bylo pracné, stejně tak i migrace dat mezi jednotlivými SW. Byla nutná administrace dat systému za strany dodavatele i na úrovni práv, prohlížení a zpracování dat bylo velmi zdlouhavé. Použité technologie byly již zastaralé.

Obchodní cíle

  • vytvoření jednotného zákaznicky orientovaného informačního systému,
  • odstranění duplicity dat
  • vytvoření podmínek pro možnost maximálně jednoduchého rozvoje nasazovaného
  • informačního systému jak z hlediska množství uživatelů, tak i rozvoje funkcionality systému
  • provázat informační systém se systémem správy dokumentů a plně využívat moderní informační kanály
  • provázat informační systém na e-katalog a katalog náhradních dílů, příp. na elektronický obchod
  • zjednodušení správy a pravidelné údržby informačních systémů společnosti
  • zvýšení rychlosti systému, zpřehlednění vazeb a přímé zpracování výstupů
  • obnova HW a doplnění HW

Popis celkového řešení

Implementován byl IS Microsoft Navision 3.70 rozšířený o oborové řešení od společnosti NAVISYS. Systém je integrovaný s MS Office a dočasně propojen se starým IS s částí e-katalog a TPV - použito bylo rozhraní ODBC.
"Cílem implementace IS Microsoft Navision bylo zlepšení efektivity a produktivity práce našich zaměstnanců, kdy by každý zaměstnanec pracoval se stejným systémem a informace byly celopodnikově sdíleny. Předpokladem byla také integrace softwarového řešení na stejné platformě jako je v ostatních společnostech skupiny Synecta. Tyto cíle tedy byly naplněny", říká Maroš Marcinko, vedoucí projektu implementace za společnost ISH&MSA čerpadla.

Výsledky a přínos pro firmu

Zavedení IS Microsoft Navision 3.70 a vertikálního řešení naplnilo představy managementu společnosti ISH&MSA čerpadla o jednotném zákaznicky orientovaném IS. Nový IS je schopen kopírovat rozvoj společnosti z hlediska počtu uživatelů i funkcionality systému. Oproti předchozímu IS byla zjednodušena správa a pravidelná údržba systému, byla zvýšena jeho rychlost, zpřehledněny vazby a přímé zpracování výstupů. Nový systém umožňuje jednoduché a rychlé zpracování výroby jak z hlediska organizačního, tak účetního a manažerského.

NAVISYS pomohl společnosti ISH&MSA čerpadla s obnovou a doplněním hardware.