Komplexní řešení BIZ4Elements - výroba komponent z profilů

Společnost Building Plastics používala zahraniční systém bez dostatečné lokální podpory. Mezi zásadní nedostatky stávajícího IS patřil i problém s implementací české legislativy, neprůhledné účetnictví v systému a jeho časté kritické chyby.

Výchozí situace

Nevyhovující byla i podpora systému zejm. dlouhé doby odezvy při reklamacích, resp. požadavcích na úpravu systému. Plánování a řízení výroby probíhalo mimo informační systém v tabulkách MS Excel. IS neposkytoval dostatečné nástroje pro sledování a řízení firmy na manažerské úrovni.

Obchodní cíle

Společnost Building Plastics hledala mezinárodně uznávaný systém s vertikálním řešením a partnera, který dokáže IS nejen implementovat a poskytovat následnou podporu, ale bude to zároveň i partner k kvalifikovanými lidskými zdroji.

Business požadavky

 • přenesení stávající business logiky do systému – komplexní systém
 • snadná parametrizace/úprava systému při změně business logiky
 • evidence a řízení více firem v rámci jedné databáze
 • okamžitý přístup k aktuálním informacím o obchodním případu, stavu firmy
 • implementace specifických potřeb pro oblast výroby a dodávek komponent pro stavebnictví – konfigurátor výrobků, rastrové ceny, systém příplatků, krátká doba výroby, kapacitní plánování, atd.
 • skloubení více typů výrob v rámci jednoho uceleného systému
 • provázanost všech modulů - usnadnění práce při zadávání duplicitních dat

Technické požadavky

 • napojení na externí konfigurátor výrobku v MS Excel
 • protokolování e-mailů a faxů
 • odesílání potvrzení objednávek, avizace dodávek e-mailem/faxem
 • přístup obchodníků k základním údajům ze systému i mimo kancelář
 • možnost napojení na ERP systém mateřské firmy (AXAPTA)

Popis řešení

Společnost Building Plastics má řešení založené na IS Microsoft Dynamics NAV.4.0 a unikátním vertikálním řešení BIZ4Elements. Toto řešení obsahuje základní business logiku firem působících jako dodavatelé/výrobci komponent pro stavebnictví.

Základní charakteristiky vertikálního řešení BIZ4Elements

Sofistikovaný systém stanovení prodejních cen a slev

Pro prodávané komponenty je možné nastavit až tříúrovňovou definici zákaznických cen/slev. Ceny/slevy mohou být stanoveny v kategorii, skupině nebo podskupině prodávaného zboží.

U výrobků se prodejní cena stanovuje pomocí rastrových cen a systémem dodatečných příplatků. Rastrová cena je cena výrobku v základní konfiguraci a je závislá na požadované šířce, výšce a použité variantě výrobku. Příplatky se používají pro nadstandardní požadavky zákazníka oproti standardní verzi.

Podpora řízení obchodního procesu

Po přijetí zákaznické objednávky se ze systému zasílá avizace o přijetí objednávky a přidělení interního čísla. Po zpracování cenové nabídky se zákazníkovi zasílá potvrzení objednávky. Avizace jsou prováděny e-mailem nebo faxem.

Při evidenci zákaznické objednávky systém zaznamenává referenční zákaznické pozice. Jedná se o jedinečný údaj definovaný zákazníkem, který určuje požadované umístění výrobku (například budova, patro, atd.). Tato informace je zachována v průběhu celého obchodního případu a tiskne se na všech dokladech.

Konfigurace výrobků, plánování a zpracování výroby

Specifikem této vertikály je zakázková výroba na základě variantních požadavků zákazníka. Pro stanovení materiálového rozpisu a TNG postupu finálního výrobku se většinou používá konfigurátor výrobku. Pro konfiguraci výrobků se používá externí software a finální rozpiska je importována do IS Navision. Ve společnosti Building Plastics mají konfigurátor výrobku vytvořen v prostředí MS Excel. Konfigurace výrobku je zpracována v tomto prostředí a následně importována do IS Navision (jednotlivě, hromadně). Při importu dojde k zaplánování do výroby a rezervaci na prodejní objednávku.

Vzhledem ke krátkým dodacím lhůtám finálních výrobků se kapacitně plánuje s neomezenými zdroji. Z hlediska kapacit se sleduje celkové zatížení jednotlivých profesí na den. V případě překročení je kapacita zajištěna z externích zdrojů. Na konci každého měsíce je vyhodnocována efektivita práce a podle ní nastaven systém odměňování.

Materiálové plánování se provádí na základě minimálních stavů zásob. Minimální zásoby jsou korigovány sezónností.

V oblasti přípravy materiálu lze použít modul na přípravu řezacího plánu. V rámci přípravy řezacího plánu je implementována logika optimalizace řezného plánu. Systém vybírá vhodné kombinace řezání z různých délek. Řezat je možné po balících nebo jednotlivých kusech.

Při odvádění finálních výrobků lze použít čísla výrobních dávek a sériových čísel. Pro finální výrobky lze také tisknout identifikační štítky.

Expediční logistika V systému je možné zvolit několik způsobů dodání zboží zákazníkovi. Pro plánování vlastní dopravy, resp. objednávky dopravy u spedičních firem je k dispozici Pult dispečera. Tento modul umožňuje dispečerovi naplánovat rozvoz/svoz (pořadí jednotlivých nakládek, vykládek). Následně se generují požadavky do skladu na vyskladnění v přesně stanoveném pořadí. Dále je možné odesílat avizace zákazníkům o termínu a času dodání zásilky, případně se vytiskne podklad pro objednávku dopravy u spediční firmy.

Pro zasílání balíků je zde podpora tisku profi balíku, PPL štítků, poštovních poukázek a podacích archů.

Kromě vertikálního řešení BIZ4Elemenet byly implementovány i další specifická zákaznická řešení.

V oblasti logistiky se jedná především o používání různých měrných jednotek (základní, skladová, nákupní, výrobní, balení, přepravní). Při prodeji komponent je systém nastaven na prodej po balících. Pokud si zákazník objedná jiné množství než je velikost balíku, systém automaticky vloží příplatek za jeho rozbalení. Oblast skladu byla rozšířena o modul Dočasný sklad, který řeší problematiku evidence cizího materiálu/výrobků.

V oblasti výroby bylo nutné skloubit plánování výroby a výrobu různých typů

 • výroba lamel (na sklad) - plánování na základě minimálních stavů (včetně sezónnosti). Výrobky se prodávají nebo vstupují jako polotovar pro následnou výrobu
 • výroba rolet, garážových vrat (zakázková výroba) - konfigurátor výrobku, krátká doba výroby (do 5 dnů)
 • lakovací linka (zakázková výroba, výroba na sklad) - různé typy lakování prováděných souběžně (některé operace jsou společné), lakování vlastních výrobků, cizího materiálu (vlastní materiál, případně i barva)

Dalším specifikem, který bylo nutné vyřešit, je rozdělení výrobního procesu do 3 dnů. V rámci každého dne se provádí určitá sada operací (1. den řezání, 2. den další operace, 3. balení a expedice). Mezi některými operacemi musela být dynamicky přiřazena čekací doba na následnou operaci. Pro oblast lakování byl vytvořen specifický konfigurátor, který na základě zadaných parametrů (lakovací plocha, barva, vzhled, lesk, atd.) stanoví prodejní cenu.

V rámci systémové integrace byly řešeny následující oblasti

 • napojení konfigurátoru výrobku z MS Excel
 • protokolování e-mailů a faxů – integrace z MS Exchange při protokolování těchto typů interakcí
 • CRM extra.NET – vytvoření webového portálu pro obchodní zástupce, který slouží k získání základních údajů o zákaznících

Průběh projektu

Projekt implementace IS Microsoft Dynamics NAV byl rozdělen do dvou fází. První fáze byla zaměřena na spuštění systému pro všechny kritické oblasti systému kromě plánování a řízení výroby.

První fáze projektu byla zahájena v polovině května 2005 a bylo nutné ji dokončit do 8.8.2005. Projekt byl řízen podle metodologie On Taget, která byla, vzhledem ke krátkému implementačnímu času, modifikována podle potřeb jednotlivých fází projektu. Projekt byl spuštěn k plánovanému termínu a za první týden práce bylo v systému zpracováno na 400 zákaznických objednávek.

Do konce roku 2005 byly postupně spuštěny moduly pro plánování dopravy, přístup obchodníků do systému pomocí webového rozhraní (CRM extra .NET), rastrové ceny, dočasný sklad.

Druhá fáze implementace systému (pro oblast řízení a plánování výroby) byla opět rozdělena do několika postupných kroků. V každém kroku byl parametrizován, otestován a následně spuštěn vždy jeden typ výroby. Do konce 2005 roku byla spuštěna výroba lamel a lakovací linka.

Na začátku roku 2006 společnost zakoupila novou lakovací linku, která umožňuje zpracovávat různé typy lakování prováděných souběžně (některé operace jsou společné). Na tento krok bylo nutné zareagovat a provést dodatečné nastavení systému a úpravy související s kalkulací ceny lakování pro zákazníka na základě předem definovaných parametrů.

V průběhu ledna a února 2006 byla spuštěna poslední část výroby, a to výroba garážových vrat a předokenních rolet. Implementace systému byla dokončena v průběhu března 2006 spuštěním modulu pro sestavení nářezového plánu, včetně optimalizaci řezaní.

Použité produkty a technologie

 • MS Dynamics NAV.4.0
 • MS Dynamics NAV Aplication Server
 • MS Windows SBS Server 2003
 • MS SQL Server 2000
 • MS Exchange Server 2003
 • MS Terminal Services
 • .NET Framework; Message Queue
 • MS Office XP

Výsledky a přínos pro firmu

„Vybrali jsme si Navision, protože věříme, že systém poroste společně s naší společností. Jeho robustní základna je garancí podpory našeho růstu“, říká ředitel společnosti Building Plastics Bernard Mullie.

Zavedení informačního systému Microsoft Dynamics NAV umožňuje optimalizaci sestavení kusovníků. Pro společnosti Building Plastics byly vytvořeny speciální kusovníky z důvodu jedinečnosti požadavků každého zákazníka. IS řeší výrobu na lakovací lince včetně plánování spotřeby barev. Grafické plánování ve výrobně pak zefektivňuje jednoduchým způsobem plánování kapacit ve výrobě.

Součástí implementace bylo i zavedení systému v partnerské společnosti Bematech s.r.o., která vyrábí vnitřní dekorativní stínící techniku. Pro výrobu jsou používány látky a systémy od světových výrobců. K důležitým aktivitám společnosti patří distribuce látek, PVC lamel pro výrobu vertikálních žaluzií a hliníkových svařovaných trubek.

V rámci zavedení IS Microsoft Dynamics NAV byly ve společnosti Building Plastics implementovány tyto moduly: Finance, Správce hotovosti, prodej a pohledávky, Správce vztahů. Nákup a závazky, Sklad, Zdroje, Dlouhodobý majetek, Základní výroba, Plánování kapacit, Obecné, Správa procesů a Design.

Profil společnosti Building Plastics s.r.o.

Firma Building Plastics je přední světový výrobce hliníkových válcovaných lamel, PVC a hliníkových vytlačovaných lamel a dalších komponentů pro výrobu předokenních rolet, rolovacích garážových vrat, rolovacích mříží, pevných a rolovacích sítí proti hmyzu.

Firma Building Plastics ČR je jedinou firmou v České republice, která přímo v Česku vyrábí hliníkové lamely pro předokenní rolety

Nová lakovací linka je specializovaná na práškové lakování, vybavena špičkovou technologií a v současné době patří mezi nejmodernější a jedinečné zařízení svého druhu v České republice i v okolních zemích.

Profil společnosti NAVISYS s.r.o.

Společnost NAVISYS byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory IS MBS Navision. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Navision v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel komplexních vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem 16 profesionálů nejen v oblasti produktů MBS Navision, ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby.

NAVISYS je držitelem ocenění Microsoft Industry Awards Winner 2005 v kategorii Nejlepší řešení pro malé a střední firmy za řešení BIZ4Logistics.