Dynamicky řízený centrální sklad BIZ4Warehousing pro střední a východní Evropu

Společnost MANUTAN zefektivnila a optimalizovala obchodní proces pomocí Dynamicky řízeného skladu od společnosti NAVISYS.

„Naše společnost průběžně rozšiřuje sortiment nabízeného zboží a stále pracuje na zdokonalování služeb poskytovaných zákazníkům. Součástí této strategie je i budování kvalitního informačního systému, který se již dávno stal jedním ze základních pilířů naši činnosti. Neustálý vývoj informačního systému nám umožňuje optimalizovat pracovní procesy, provádět jejich automatizaci, snižovat provozní náklady a především zvyšovat spokojenost našich zákazníků. Ke zdokonalování informačního systému potřebujeme partnera, který je schopen rychle a kvalitně plnit naše požadavky, a tím je pro nás společnost NAVISYS již od roku 1998“, říká Jan Švenda, IT manager společnosti MANUTAN s.r.o.

Obchodní cíle

 • Automatizace obchodního procesu
 • Vytvoření nástrojů pro odstranění chybovosti uživatelů
 • Zprůhlednění a optimalizace procesu skladování zboží
 • Maximální podpora marketingu (CRM)
 • Automatická výměna dokumentů mezi centrálou a pobočkou
 • Automatizace procesů s dodavateli, přepravci, Českou poštou, ...

Výchozí situace

Firma Manutan s.r.o. používala IS Microsoft Navision 3.70B bez modulu Správce skladu. Firma neměla evidován sklad přihrádkově ale pouze lokačně, pro expedici byl používán na zakázku vytvořený modul pro tvorbu expedičních příkazů bez návrhu konkrétního místa ve skladu. V roce 2005 se firma rozhodla pro přesun do nových prostor s novým skladem a přihrádkovým vedením skladu.

Popis celkového řešení

Firma Manutan s.r.o. má řešení založené na produktu Microsoft Navision 3.70B. V současné době je řešena funkčnost pro centrálu, která je v ČR, a čtyři pobočky (Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko). Databáze je umístěna v ČR a pobočky na ni vzdáleně přistupují (řešení Citrix). Firma Manutan s.r.o. garantuje zákazníkovi dodání zboží (katalogový prodej) do 24h. pro ČR a 48h. u zahraničí. Zboží musí být neustále na skladě v optimálním množství pro prodej.

V centrále je fyzicky umístěn centrální sklad a pobočky z tohoto skladu expedují (pobočky nemají svůj vlastní sklad). Mezi centrálou a pobočkami probíhá automatická výměna dokumentů (objednávky, potvrzení objednávky a expediční příkazy). Pobočky mají on-line informaci o stavu skladu zásob na centrále a o množství, které mohou z tohoto stavu zákazníkovi dodat, popřípadě kdy je plánován další návoz zboží. Karty zboží v systému jsou řízeny centrálně a jsou synchronizovány z centrály do poboček. Kalkulace cen zboží je řešena také centrálně pomocí speciálního modulu Kalkulace zboží.

Sklad je rozdělen na několik zón. Sklad obsahuje paletové regály (pro různé třídy – výšky zboží), přihrádkové regály, volnou plochu pro umísťování nadrozměrného zboží např. skříně. Sklad je nastaven jako dynamický, to znamená, že většina zboží nemá dáno své pevné místo ve skladě a zboží je naskladňováno a vyskladňováno dynamicky.

Systém například řeší i situaci, kdy dodavatel neplní parametry objednávky (množství, způsob balení..) a nedodává zboží balené tak, jak deklaroval. Při příjmu je možné tyto rozpory zohlednit. Skladník může upravit způsob i třídu balení. V případě nadrozměrného zboží, které přesahuje standardní velikost paletového místa v regálu, skladník zadává i přesah (zda zboží bude přesahovat o jedno nebo dvě paletová místa). Na základě přesahu je poté navržena přihrádka ve skladu, která má po stranách potřebné místo.Přihrádky, do kterých zboží přesahuje, jsou zablokovány a uvolněny až v okamžiku spotřeby celého balení. Systém naskladňuje zboží tak, aby bylo ve skladu udržováno co nejvíce buněk, ve kterých je možné naskladnit zboží s přesahem. Aby nedocházelo k omezení manipulace s technikou, nejsou buňky pro zboží s přesahem situovány na krajích nebo mezi sloupy.

Průběh projektu

Na jaře 2005 se společnost MANUTAN rozhodla pro přesun do nových prostor s novým skladem a přihrádkovým vedením skladu. Externí firma vytvořila fyzický návrh skladu s dostatečnou kapacitou na dobu několika následujících let. V rámci této návrhové fáze byla přizvána i společnost NAVISYS a došlo k optimalizaci skladu i z hlediska řízení skladu. Následoval standardní průběh projektu: analýza, návrh a customizace, testování, nastavení demodatabáze, školení uživatelů, testování ze strany zákazníka, zpracování připomínek. V létě 2005 byl Dynamicky řízený sklad spuštěn v ostrém provozu.

Výsledky a přínos pro firmu

Zavedením Dynamicky řízeného skladu došlo k zefektivnění celého obchodního procesu od založení nové zakázky, přes zaskladnění až po závěrečnou expedici. Pracovníci skladu mají jasný přehled o obsazenosti skladu a o dostupnosti volných kapacit. Díky automatizaci celého procesu je i inventura daleko snazší a průhlednější než před implementací nového systému řízení skladu. Komunikace mezi centrálou a pobočkami je plně automatizovaná. Nový systém řízení skladu dává jen minimální prostor k chybovosti uživatelů a tím se stává skutečně efektivním nástrojem pro řízení.

Použité technologie

 • MBS Navision 3.70 B + aplikační server
 • MS Windows Server 2003
 • MS Windows XP Professional
 • MS Office 2003
 • MS Share Point Service
 • Citrix server
 • Server: Fujitsu Siemens, 2 CPU 3,06GHz, 3 GB RAM,
 • 5xHDD36GB

Profil společnosti MANUTAN, s.r.o.

Společnost MANUTAN s.r.o., (do 22.12.2005 po názvem PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o.) byla založena v roce 1993 a původně se zabývala výrobou ruční manipulační techniky s širokým sortimentem ručních vozíků, přepravních plošin atd. V roce 1994 k této činnosti přistoupily další aktivity již obchodního charakteru v oblasti distribuce pojezdových kol. Obě uvedené komodity zůstaly důležitou součástí současné nabídky zboží. Zásadní změna v činnosti firmy PLUS nastala v roce 1995, kdy na trh v České republice vstoupila vydáním 1.ročníku zásilkového katalogu s vybavením pro sklady, dílny a kanceláře. Ve spolupráci s řadou českých dodavatelů se podařilo nabídnout zákazníkům zboží, jehož nákup běžná obchodní síť do té doby neposkytovala. Závěrem roku 1998 se firma PLUS stala součástí evropské skupiny MANUTAN INTERNATIONAL - dodavatele vybavení provozů, dílen, skladů a kanceláří, jejíž dceřiné společnosti působí ve 20 zemích Evropy.

V září 2005, se firma PLUS přesunula do nového logistického centra v Ostravě - Třebovicích, ze kterého v současnosti expeduje zboží pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko.