Případová studie TENZA a.s.

TENZA, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české firmy zabývající se dodávkami technologií pro výrobu, rozvod a výměnu tepla. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb. Tenza si ve výběrovém řízení zvolila za svého dodavatele informačního systému společnost NAVISYS s produktem Microsoft Dynamics® NAV a oborové řešení BIZ4BuildIn. Toto řešení obsahuje základní business logiku firem zabývající se stavební výrobou, resp. projektově orientovanými zakázkami.

plzen-odsireni

Použité produkty

  • MS Dynamics NAV 4.0
  • MS Dynamics NAV Aplication Server
  • MS Windows Server 2003
  • MS SQL Server 2005
  • MS Terminal Services
  • MS Office XP, 2007
  • MS Visual Studio 2005
  • .NET Framework 2.0
  • XGantt .NET edition

Výchozí stav

Společnost TENZA používala pro oblast účetnictví IS Helios Orange, v oblasti nákupu a logistiky dále interní systém vytvořený na míru. Ostatní střediska řešila své potřeby v separátních aplikacích nebo pouze v MS Excel. Tento stav neposkytoval dostatečné nástroje pro podporu projektového řízení a controllingu.

Cíl řešení

Společnost TENZA hledala mezinárodně uznávaný systém s vertikálním řešením a partnera, který dokáže IS nejen implementovat a poskytovat následnou podporu, ale bude to zároveň i partner se znalostí potřeb a bolestí stavebního sektoru.

Business požadavky

Čitelná procesní analýza a sestavy pro kontrolu klíčových charakteristik. Výstup s přehledem obchodních příležitostí včetně předpokládané ceny a pravděpodobnosti a termínu uzavření. Sledování projektových charakteristik dle projektů/zakázek. Řízení a kontrola kapacit obchodníků pro přidělování příležitostí a zpracovávání nabídek. Obchodníkům umožnit náhled na své projekty ve stadiu realizace. Možnost úkolování zaměstnanců a controllingu. Snadný přístup ke všem souvisejícím informacím a dokumentům smluvní, finanční a věcné povahy v rámci projektu. Možnost přístupu do systému a k potřebným informacím podle rolí uživatelů. Evidence řízení několika firem v rámci jedné databáze.

Technické požadavky

Tenza Grafické plánování harmonogramu projektu – výstup pro investora. Grafické plánování kapacit na projekty. Generování notifikací při blížícím se překročení a při samotném překročení definovaných hodnot v oblastech peněžních toků, projektových / zakázkových charakteristik (termíny, objemy), stavu zásob a personální agendě. Omezení přístupu uživatelů podle středisek, zodpovědných osob, týmů. Synchronizace úkolů a schůzek do MS Outlook.

Metody řešení

Projekt implementace IS Microsoft Dynamics NAV byl rozdělen do několika fází. První fáze byla zaměřena na spuštění systému pro všechny kritické oblasti systému, především projektové řízení, finance, nákup, logistika a slévárenská výroba.

Tato fáze byla zahájena počátkem září 2007 a bylo nutné ji spustit k 7.1.2008. Spuštění proběhlo v plánovaném termínu, celá fáze byla ukončena k 31.3.2008.

V dalších fázích projektu byla pozornost zaměřena na oblast mezd a personalistiky, začlenění ostatních středisek společnosti a vývoj specifických požadavků. Úspěšné dokončení proběhlo k 30.6.2008. Projekt byl řízen podle implemetační metodologie Sure Step společnosti Microsoft, která byla modifikována podle potřeb jednotlivých fází.

Inovativnost projektu

Kromě IS Microsoft Dynamics NAV bylo implementováno i unikátní řešení společnosti NAVISYS pro oblast projektového řízení s názvem Biz4BuildIn. Využivá Ganttovy diagramy od společnosti NETRONIC, externí grafické komponenty pro plánování harmonogramu projektu a kapacit.

Představení společnosti

Společnost TENZA, a.s. byla založena v roce 1993. V následujících letech zaznamenala společnost dynamický rozvoj a profilovala se jako dodavatel špičkových technologií a investičních akcí v oblasti energetiky a tepelné techniky. V současné době patřímezi nejvýznamnější české firmy zabývající se dodávkami technologií pro výrobu, rozvod a výměnu tepla. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb. Zvýšenou pozornost věnuje ekologickým programům, zahrnujícím zejména projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie a systémy ochrany vod a ovzduší.

TENZA nabízí komplexní řešení projektů od studie proveditelnosti, přes následné zpracování projektové dokumentace, až po vlastní realizaci. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci rozsáhlých investičních akcí. V nabídce nechybí ani možnost zajistit financování větších projektů a provozování soustav zásobování teplem

Významnou aktivitou společnosti je obchodní činnost, v jejímž rámci jsou uskutečňovány dodávky moderních technologií od předních zahraničních výrobců i z vlastní produkce.