Systém hraje všemi barvami

Společnost AUSTIS se zabývá výrobou stavebně-chemických hmot. Jednou z nejvýznamnějších aktivit v této výrobě je tónování barev. Společnost AUSTIS zvolila oborové řešení od společnosti NAVISYS na platformě Microsoft Dynamics NAV ( dříve Microsoft Business Solutions - Navision).

Základním požadavkem společnosti AUSTIS byla především možnost řízení specifické výroby stavebních hmot. Zvolené oborové řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV pokrývá ve společnosti AUSTIS oblast financí, obchodu, skladů a výroby.

Popis oborového řešení

Při implementaci systému bylo vytvořeno unikátní řešení výroby, s důrazem na použití naprosto přesných výrobních receptur. S ohledem na jednoznačnou vazbu mezi materiálem a hotovou barvou je proces maximálně zautomatizován.

Díky modulu WorkFlow podporuje informační systém Navision oběh dokumentů podle norem ISO. V oblasti prodeje systém umožňuje automatický elektronický příjem objednávek od odběratelů. Zároveň je online napojen na webový obchod. V celém systému je implementován systém přístupů přes lokace a dimenze. Podle potřeby jsou zakládány jednotlivé uživatelské účty. Systém se využívá i pro definici výchozích hodnot pro zadávání některých údajů v dokladech.

Popis celkového řešení

Oblast výroby, skladu, nákupu a prodeje je upravena pro potřeby evidence, prodeje a výroby nátěrových hmot. Jsou evidovány specifické údaje související s barvami (složení, různá balení, záruční doby, obaly, palety atd.). Prodej je upraven pro potřeby jak maloobchodního prodeje, tak velkoobchodu. Maloobchodní prodej probíhá přes systém Microsoft Navision. Fakturace je přímo řešena modulem Prodej (Fakturace) a Prodej přes pokladnu. Důležitou částí prodeje jsou Ceníky. V principu využívá Ceník standardní ceníkové struktury a skupiny slev systému Microsoft Navision, které jsou rozšířeny o další parametry (dle lokací a projektů), přidává možnost rozlišení ceníků pro jednotlivé pobočky, a dále členění na akční ceníky s omezenou sezonní platností.

Nasazené moduly:

  • Finance standard + Rozšířené finance ABO, Kontrolní systém, Zálohy, Intrastat,
  • Nákup, Prodej - úprava prodejních ceníků, možnost zadávání podle lokací a projektů, akční ceníky,
  • Sklad - řešení evidence vratných obalů palety,
  • Dlouhodobý majetek,
  • Výroba - upraveno pro potřeby výroby barev,
  • Zdroje, Projekty,
  • Rozšířené dimenze, Object designer.

Výsledky a přínos pro firmu

Díky oborovému řešení od společnossti NAVISYS, byl proces výroby barev plně automatizován s respektováním použití naprosto přesných receptur výroby barev. Zavedením informačního systému Microsoft Dynamics NAV došlo k centralizaci dat, a tím ke zlepšení informovanosti o jednotlivých činnostech podniku, zjednodušení a zrychlení obsluhy celé výroby stavební chemie.