Nejnovější verze produktu NavSherpa pro Dynamics NAV 2016, 2017 a NAV 2018 je na světě!

Právě jsme vydali nejnovější verzi produktu NavSherpa! Ta je doslova nabitá novými funkcionalitami, které Vám ještě více usnadní práci s dokumenty v prostředí MS Dynamics NAV.

NavSherpa 2018


Po šesti měsících intenzivního vývoje je nám ctí oznámit, že od 1. 3. 2018 je dostupná nejnovější verze produktu NavSherpa! NavSherpa je od této chvíle připraven pro verze Dynamics NAV 2016, 2017 a nově také Dynamics NAV 2018. Zároveň byla k tomuto datu ukončena podpora pro verzi NAV 2015.

K dnešnímu dni je všem partnerům k dispozici nejnovější verze NavSherpa pro nasazení do vlastního prostředí, testování a následnou implementaci ke svým zákazníkům. Poté co si partner vytvoří prostředí NavSherpa k obrazu svému, nasadí k zákazníkovi demo prostředí v čase kratším než jedna hodina, díky technologii RapidStart . K dispozici je mnoho scénářů na školení a vlastní nasazení, takže je opravdu z čeho vybírat.

V nové verzi jsme posílili vztah mezi NavSherpa a Office 365. Také jsme prohloubili integraci s SharePoint Online, především s nástrojem Microsoft Flow.

Kromě technologických inovací jsme v této verzi představili nové funkcionality:

Navigate Docs

Pokud máte rádi standardní navigaci v prostředí Dynamics NAV věřte, že Navigate Docs je ještě lepší! Tato funkce dokáže zobrazit dokumenty nejen nad záznamy, ke kterým jste dokumenty připojili, ale také v tabulkách, které mají na původní záznamy vazbu. Oproti standardní funkci „NAVIGATE“ lze seznam relačních tabulek rozšiřovat pouze pomocí nastavení, čili bez nutnosti programových úprav.

Smart Tree Visibility

Nově si můžete určit, jestli se známý Smart Tree objeví v novém okně nebo se skryje a ukáže pouze na Váš příkaz. To je velmi užitečné především ve chvíli, kdy pracujete v přehledech s velkým množstvím řádků.

New Doc from Template

Nové dokumenty nyní můžete vytvářet v SharePoint šabloně a upravovat zde jejich názvy.

Print to SharePoint

Funkcionalita Print to Sharepoint umožňuje přesměrovat libovolný tiskový výstup z Dynamics NAV ve formátu PDF, Word nebo Excel do úložiště na SharePoint. NavSherpa při tvorbě PDF dokumentu respektuje uživatelské nastavení tisku v NAV.

Access Group Management

Tato novinka slouží k hromadnému nastavování přístupových práv skupinám uživatelů, kteří mohou být přiřazeni k různým záznamům v MS Dynamics NAV.

Automated Deployment

Dříve jste díky modulu NavSherpa mohli automaticky vytvářet knihovny dokumentů na SharePoint. Od této chvíle můžete vytvářet celé weby, sloupce stránek, seznamy i knihovny. To vše prakticky na jedno kliknutí myši.


NavSherpu sledujte na www.navsherpa.com