Nejnovější verze D365 Business Central ve společnosti Control Techniques Brno s.r.o.

Ve společnosti Control Techniques Brno s.r.o., která se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávku regulovaných elektrických pohonů proběhl technologický upgrade na nejnovější on-premise verzi podnikového systému Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Control Techniques logoControl Techniques Brno s.r.o. patří celosvětově k nejvýznamnějším společnostem specializujícím se na výrobu měničů frekvence. Za účelem udržení současného dynamického růstu se společnost neustále snaží zachovat vysoký technologický standard nejenom ve výrobě, ale také v řízení interních procesů a zdrojů. I proto se v roce 2018, jako první NAVISYS zákazník, rozhodla pro implementaci tehdejší generační novinky mezi podnikovými systémy – Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premise. Nasazené řešení kompletně pokrylo oblasti financí, skladování, zásob, nákupu, prodeje a servisu. Kromě technologického pokroku a zefektivnění firemních procesů byl splněn také klíčový cíl projektu, tedy napojení nového ERP systému na on-line čtečky používané ve skladech. Centrální systém byl doplněn integrací s pokročilými BI a reportingovými nástroji a na jaře 2019 byl systém spuštěn do ostrého provozu. První verzi systému Microsoft Dynamics 365 Business Central sám výrobce označil za „přechodovou“, což znamenalo také její kratší životní cyklus oproti starším verzím. A proto v září 2020 proběhl ve společnosti Control Techniques technologický upgrade na nejnovější podporovanou on-premise verzi implementovaného systému, která podporuje technologii Extensions, vývoj v AL kódu a také použití webového klienta. Všechny funkčnosti a nastavení systému zůstaly kompletně zachovány, upgrade proběhl hladce a bez nutnosti větší účasti zákazníka a společnost Control Techniques tak dál může řídit veškeré firemní procesy na nejmodernějších dostupných technologiích.

O společnosti Control Techniques Brno s.r.o.

Společnost Control Techniques Brno s.r.o., která je od roku 2017 součástí korporace Nidec, patří více jak 40 let mezi špičku v oboru vývoje technologií pohonu a za tuto dobu rozšířila svoje služby do 45 celosvětových automatizačních center. Technicky vyspělé výrobky společnosti Control Techniques Brno nacházejí uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu. Mimo již známých aplikací jako jsou pohony obráběcích, textilních, balicích a speciálních strojů, robotů, technologických linek, výtahů, jeřábů, čerpadel, kompresorů a ventilátorů klade společnost důraz na rozvoj nových možností uplatnění zejména v oblasti energeticky úsporných pohonů a vracení energie do sítě. Všechny výrobky společnosti Control Techniques Brno vynikají vysokou účinností, spolehlivostí a širokou variabilitou a adaptabilitou, která dovolí jejich použití v množství nestandardních aplikací.