Modernizace ICT řešení v Saki Europe

Saki Corporation je předním světovým výrobcem automatických kontrolních systémů pro kontrolu elektronických součástek. Jako společnost, která se neustále posouvá dopředu, chce využívat moderní ICT nástroje, pomocí kterých podpoří dynamický růst své výroby. K tomu zvolila při výběru nového ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a ten bude jako první nasazený v české pobočce Saki Europe GmbH. Zároveň se pro dodavatele NAVISYS s.r.o. jedná o první implementaci čistě cloudové verze systému.

SAKI logoSpolečnost Saki Corporation založená v roce 1994 neustále hledá inovace v oblasti elektronických technologií a polovodičů, které vysokou měrou pomáhají zodpovědně hospodařit s energií a vzácnými zdroji naší planety. Zároveň je jejím cílem udržení vysoké kvality a komplexnosti řešení, které svým zákazníkům poskytuje.
Hledání nových inovací vyžaduje mimo jiné udržení tempa s moderními technologiemi pro řízení podnikových procesů. I proto se společnost rozhodla pro implementaci nového ERP systému v Evropě – zvolila Microsoft Dynamics 365 Business Central. V německé pobočce Saki Europe GmbH byla již využívána starší verze Microsoft Dynamics NAV 2009, která ovšem není delší dobu podporována ze strany výrobce. V Saki Europe GmbH, v organizační složce v České republice dosud nebyl využíván žádný ERP systém.

Důvodů pro modernizaci ICT a přechod na nový systém měla společnost hned několik. Tím hlavním bylo sjednocení a aktualizace používaného systému v německé pobočce Saki Europe GmbH a Saki Europe GmbH, organizační složce v České republice. Zároveň chce společnost využít výhody plynoucí z nasazení čistě cloudové verze ERP D365 Business Central a těch je celá řada:

  • přístup k datům, jejich pořizování a vyhodnocování odkudkoli na světě,
  • není potřeba nákladná infrastruktura pro správu a zálohování systému,
  • vysoké zabezpečení dat,
  • průběžné zajišťování aktuální verze softwaru.

Nový ERP systém kompletně pokryje oblasti financí a účetnictví, včetně požadovaného výkaznictví DPH. Dále bude zajištěna oblast prodeje a nákupu s výkaznictvím Intrastat a nově i procesy skladového hospodářství. Velkou přidanou hodnotou řešení je vedení účetnictví německé pobočky a české organizační složky jednotně pod systémově vedenou jednou společnosti. Pro odlišení dat obou účetních jednotek je použito základní funkcionality, kterou systém nabízí – dimenze. Takto oddělené účetnictví, byť v ERP v rámci jedné společnosti, umožní vykazování DPH současně v Německu i České republice a podobně také evidenci podkladů pro výkazy Intrastat. To je obrovským přínosem pro každodenní práci uživatelů systému, ale i vedení společnosti z pohledu řízení a vyhodnocování procesů s tím spojených.

Agilně řízený projekt implementace v Saki Europe probíhal od května do července 2021 a momentálně je zákazník v režimu podpory po spuštění do ostrého provozu. Implementace nového ERP systému proběhla bez komplikací a už nyní může společnost těžit ze souvisejících výhod pro její uživatele. Od ICT modernizace obecně se očekává, že výrobní kapacity a s tím související procesy se budou nepřetržitě zvyšovat.

O společnosti Saki Corporation

Společnost Saki Corporation byla založena v roce 1994 a od té doby vyrábí a dodává unikátní automatizované kontrolní zařízení pro montáž desek s plošnými spoji a výrobu polovodičů. Tohoto důležitého cíle společnost dosáhla podle hlavního motta a firemního principu - „Výzva ke tvorbě nových hodnot“.
Společnost dnes hledá inovace v oblasti elektronických technologií a polovodičů, aby dopomohla k ochraně vzácných zdrojů planety a zodpovědně hospodařila s energií. Očekává se, že poptávka po těchto nadstandartních schopnostech, které zároveň podporují související výrobní procesy, se bude dramaticky a nepřetržitě zvyšovat.
Společnost Saki Corporation poskytuje svým zákazníkům vysoce hodnotné kontrolní technologie a komplexní řešení. Současně je její vizí růst přínosu pro společnosti po celém světě.