KOVONA SYSTEM komunikuje se zákazníky pomocí řešení Anveo EDI Connect

Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. působí jako jeden z předních českých výrobců kovového nábytku, který dodává mimo jiné hobby marketům a velkým nábytkářským řetězcům. S rostoucími požadavky zákazníků vznikla potřeba automatizace komunikace v rámci obchodních procesů. Potřebu jsme vyřešili implementací EDI z dílny německé společnosti Anveo.

KOVONA SYSTEMKOVONA SYSTEM, a.s. hledala vhodné řešení, které by jí umožnilo zapojit se v krátkém čase do EDI komunikace. Jako optimální nástroj pro EDI komunikaci s obchodními partnery byl po důkladné analýze trhu zvolen produkt Anveo EDI Connect for Microsoft Dynamics NAV implementovaný společností NAVISYS s.r.o. Na rozdíl od běžných EDI nástrojů, umožňuje toto řešení uživatelům snadnou a komplexní správu nad zapojováním dalších partnerů do procesů elektronické komunikace, bez nutnosti dodatečného vývoje komunikačních rozhraní.

Samotné realizaci předcházel průzkum a testování existujících EDI řešení na trhu. Důkladná analýza a čas strávený tvorbou detailního zadání a návrhu znamenal ve výsledku naprosto bezproblémovou realizaci. Ve zkušebním provozu se neprojevily žádné nedostatky a obratem došlo ke spuštění ostré verze. V polovině září byl odeslán první elektronicky vystavený obchodní doklad. Doba realizace projektu byla v řádu jednotek týdnů.

KOVONA SYSTEM dnes komunikuje s prvními partnery prostřednictvím EDI v rutinním provozu. Došlo k výraznému snížení pracnosti zpracování jednotlivých obchodních případů a elektronická výměna dat zvýšila potenciál dalšího růstu obchodních vztahů s těmito partnery.

Dosavadní výsledky jsou pozitivní motivací k rozšíření elektronické výměny dat s dalšími zákazníky společnosti KOVONA SYSTEM. V tuto chvíli probíhají přípravné kroky u dalších zákazníků, kteří by měl přejít na EDI komunikaci v nejbližších měsících.

O společnosti KOVONA SYSTEM a.s.

KOVONA SYSTEM, a.s. je českou, prosperující a globálně orientovanou výrobní společností, která vznikla v roce 2000, a k jejímu významnému rozšíření došlo po vybudování výrobního areálu v Českém Těšíně v roce 2003. Primární aktivitou společnosti je velkosériová zakázková kovovýroba pro velké obchodní řetězce, výroba regálových systémů a válcovaných ocelových profilů. Silnou stránkou jsou především unikátní automatizované technologie na výrobu židlí a komponent pro regálové systémy. Společnost exportuje své výrobky do řady zemí po celém světě, přičemž k největším odběratelům patří švédský řetězec s nábytkem IKEA.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS s.r.o. byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů nejen v oblasti produktů Microsoft Dynamics, ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. Produktové portfolio společnosti obsahuje také další produkty, např. reportovací a analytický nástroj Jet Reports, Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů, cloudové služby Dynamics 365, Office 365 a Microsoft Azure systém pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems a další. V září 2017 jsme uvedli na trh vlastní integrační modul NavSherpa určený pro celosvětový prodej v rámci partnerské sítě Microsoft.