Skupina RAVEN sjednocuje procesy napříč pobočkami

Skupina RAVEN upgraduje stávající ERP systém Microsoft Dynamics NAV na nejnovější verzi. Součástí projektu je také nasazení nadstavbového řešení BIZ4Distribution pro pokročilé řízení skladů, nasazení analytických nástrojů Jet Reports, upgrade systému Microsoft SharePoint, a implementace modulu NavSherpa pro správu dokumentů. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity procesů napříč všemi společnostmi ve skupině.

RAVEN logoSkupina RAVEN má své místo mezi nejvýznamnějšími distributory hutního materiálu na území Visegrádské čtyřky. Před implementací nové verze ERP systému skupina RAVEN řídila své firemní procesy v Microsoft Dynamics NAV 2009. Hlavním impulsem pro novou implementaci byla modernizace a technologický růst, kterých má být dosaženo upgradem stávajícího systému. Současně rostla potřeba centralizovat a standardizovat klíčová data v neustále se rozvíjející skupině. Konečným cílem tak bylo sjednocení, zjednodušení a zeefektivnění procesů napříč všemi pobočkami. Jako dodavatel byla vybrána brněnská společnost NAVISYS.

Projekt ve skupině RAVEN představuje robustní implementaci celé řady systémů a nástrojů. Stávající ERP systém bude ugradován na nejnovější verzi Microsoft Dynamics NAV 2017 včetně pokročilého řešení pro skladování BIZ4Distribution a bude nasazen v ČR, SR, Polsku a Maďarsku. Komplexní řešení pokryje mimo jiné oblasti Marketingu, Nákupu, Prodeje, Skladů a zároveň bude propojeno s externím modulem pro výrobu. Skupina bude díky tomu centrálně evidovat kontakty, plánovat nákup a lépe evidovat zboží, tavby a atesty. Systém bude integrován s celou řadou externích aplikací, které zajišťují pokročilé funkčnosti pro oblasti jako je marketingově-obchodní komunikace napříč pobočkami, centrální plánování nákupu, interní evidence řidičů nebo vážní systém.

Dalším upgradovaným systémem v rámci implementace je DMS systém Microsoft SharePoint 2016. Ten představuje moderní a jednotnou databázi pro všechny firmy ve skupině, kde řízení správy dokumentů vychází z nastavení přístupových práv a odpovědností na jednotlivých uživatelských rolích.

Efektivita práce uživatelů s ERP a DMS systémy je v rámci projektu podpořena integračním modulem NavSherpa. Produkt společnosti NAVISYS výrazně usnadňuje práci s dokumenty a automatizuje schvalovací procesy. Řadu implementovaných produktů uzavírá analytický nástroj typu business intelligence Jet Reports, který nahradí dosavadní datové kostky. Na přelomu 2017/2018 proběhla detailní analýza firemních procesů a projekt odstartoval v červnu samotnou implementací a vývojem. Zakončen bude spuštěním systému do ostrého provozu v lednu 2019.

O společnosti RAVEN a.s.

Vznik skupiny RAVEN se váže k roku 1993, kdy byla v Považské Bystrici založena akciová společnost RAVEN a. s. V současnosti je skupina RAVEN tvořena společností RAVEN a.s. sídlící na Slovensku a jejími dceřinými společnostmi v České republice, v Polsku a v Maďarsku. Se svými 750 zaměstnanci v současnosti patří k nejdůležitějším prodejcům hutního materiálu v těchto zemích. Vedle prodeje hutního materiálu se skupina zabývá také výrobou hutních polotovarů. Základní filozofií skupiny RAVEN je poskytovat zákazníkům co nejširší sortiment hutního materiálu a neustále pokračovat v budování silné značky a pevných vztahů se svými zákazníky. Společnosti skupiny RAVEN jsou vyhledávaným dodavatelem i díky vysoké kvalitě, přijatelné ceně, spolehlivosti i službám, které poskytují moderně vybavená servisní centra. Na český trh s hutním materiálem značka RAVEN vstoupila v roce 2002 založením dceřiné společnosti RAVEN CZ a. s., se sídlem v Hradci Králové. V roce 2006 byl otevřen velkosklad v Brně a následně, v březnu 2011, nový sklad v Ostravě.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS s.r.o. byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů v oblasti produktů Microsoft Dynamics a odborníky se zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. Produktové portfolio obsahuje také další produkty, např. reportovací a analytický nástroj Jet Reports, Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů, cloudové služby Dynamics 365, Office 365 a Microsoft Azure, systém pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems a další. V září 2017 NAVISYS uvedl na trh vlastní integrační modul NavSherpa určený pro celosvětový prodej v rámci partnerské sítě Microsoft.