Microsoft Azure

Microsoft Azure je komplexní sada integrovaných cloudových služeb – analytických, výpočetních, databázových, mobilních, síťových, úložišťových a webových. Díky Azure můžete přijímat lepší rozhodnutí, zlepšit služby zákazníkům a na základě vašich dat odhalit nové obchodní příležitosti. To vše s minimální investicí a s předvídatelnými náklady. Využitím služby MS Azure získáte bezpečnou infrastrukturu s vysokou dostupností po celém světě a platíte pouze za to, co používáte.

MS AzureS vydáním služby Azure, přijal Microsoft závazek na dokonalou ochranu dat a stal se prvním poskytovatelem cloudových služeb uznaným orgány Evropské unie. Azure představuje cloudové řešení nabízející více jak 50 služeb, které vám umožní flexibilně řídit výkon a zdroje podle vašich potřeb. Díky této flexibilitě se stal jednou z nejlepších dostupných služeb cloud computingu.

Azure je navržen tak, aby zvládal jakoukoli pracovní zátěž, od malého vývojářského testování-až po rozsáhlé globální projekty. Pomáhá rychle vytvářet, nasazovat, škálovat a spravovat aplikace a naplno se tak přizpůsobit vašim aktivitám. Veškeré služby běží v celosvětové síti datových center řízených Microsoftem. Tato rychle rostoucí globální síť poskytuje mnoho možností k provozování aplikací a zaručuje vynikající výkon u zákazníků.

Přínosy MS Azure

Flexibilní virtualizace

Azure poskytuje flexibilní virtualizaci pro nejširší škálu výpočetních řešení, operačních systémů, programovacích jazyků, rozhraní, nástrojů, databází a zařízení. Služba Azure Virtual Machine podporuje Linux, Windows server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP. Díky tomu má zákazník možnost si jej konfigurovat způsobem, který mu vyhovuje. Aplikaci nasadíte během několika minut a sami se rozhodnete pro vlastní prostředí, cloud nebo kombinaci obojího.

Rozšíření stávající infrastruktury

Donedávna musel uživatel vybírat mezi pořízením vlastní infrastruktury nebo datovým centrem. Služba Azure nabízí možnost hybridního řešení, které přináší to nejlepší z obou těchto světů a poskytuje možnost přesunutí libovolné IT infrastruktury a aplikací mimo lokální síť. Velice snadno se integruje do vašeho stávajícího IT prostředí prostřednictvím největší sítě zabezpečených privátních připojení, řešením hybridní databáze, úložišť, funkcí datové rezidence a šifrování dat. Vaše prostředky tak zůstanou přesně tam, kde je potřebujete.

Cloudové úložiště

Díky MS Azure získáte odolné a vysoce dostupné chráněné úložiště. Díky průběžným platbám můžete služby podle potřeby rychle škálovat nahoru nebo dolů a platit pouze za to, co skutečně využíváte. Dostáváte možnost využít úložiště pro moderní aplikace v řádu petabajtů nebo pro vysoce škálovatelné aplikace s velkým objemem dat. Služba Azure Storage je dostupná ve více oblastech a umožňuje uložit data tam, kde to má pro zákazníka z obchodního hlediska největší smysl. K dispozici je Blob Storage (úložiště objektů) pro nestrukturovaná data, File Storage pro cloudové sdílené složky, Table Storage pro NoSQL data, Queue Storage pro spolehlivé ukládání zpráv nebo Storage úrovně Premium pro zajištění blokového úložiště s vysokým výkonem a nízkou latencí. Podle potřeby lze navýšit kapacitu vertikálně nebo škálovat napříč datovými centry.

Ochrana a zálohování dat

Vaše data budou na Azure v bezpečí. Sami si můžete zvolit úroveň jejich zabezpečení. K dispozici jsou standardní ověřovací mechanismy, zašifrování neaktivních uložených dat na straně klienta i serveru nebo omezení přístupových práv k vybraným datům. Data jsou uložena podle oblastí nebo globálně automaticky replikována a udržována v 6 kopiích ve dvou různých datových centrech. Ochrana záloh je zajištěna bez ohledu na to, kde jsou data uložená a díky šifrování jsou zabezpečená při přenosu i po jejich uložení. Vždy je zajištěna jejich 99,9% dostupnost.

Recovery plán

V případě výpadku nebo havárie primárního datového centra se díky službě Azure Site Recovery vyhnete riziku dočasné nedostupnosti dat. Na základě vámi nastavených zásad připravíte plán zotavení na bázi cloudu, bez nákladů na sekundární datová centra. Chráněné aplikace se dají migrovat do Azure nebo přenést jen dočasně. Site Recovery nepřetržitě monitoruje stav těchto chráněných instancí. Při replikaci dat mezi dvěma lokalitami zůstávají data virtuálních počítačů a replikovaná data ve vašich sítích. I zde platí, že veškerá komunikace s Azure je zašifrovaná.

Interaktivní Power BI sestavy

Uživatel může snadno oživit data ve svých aplikacích využitím služby Power BI Embedded. Ta umožní vytvářet vizuálně působivé a interaktivní sestavy z aplikačních dat. Lze si vybrat z předpřipravených moderních vizualizací nebo si je upravit pro vlastní zobrazení – to vše bez nutnosti programování.

Vsaďte na cloud sestavený společností, která stvořila SQL Server, Windows, Office, SharePoint a další legendy.