Sjednocení podnikových procesů ve společnosti OMNIPOL

Dynamický růst obchodu a rostoucí nároky na jednotné řízení klíčových firemních procesů jsou často jedním z hlavních důvodů přechodu společností na jiný podnikový informační systém. Jednou z těchto společností je i OMNIPOL a.s. – systémový integrátor a dodavatel obranné a bezpečnostní techniky. Společnost zvolila podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV 2017. Implementátorem tohoto ERP řešení byl brněnský NAVISYS s.r.o.

OMNIPOLSpolečnost OMNIPOL a.s., která poskytuje unikátní technická řešení v oblasti obrany a bezpečnosti, si při výběru nového ERP systému zvolila Microsoft Dynamics NAV 2017. Stávající systém, resp. kombinace několika lokálních systémů, neumožňoval centrální zpracování dat s požadovanou mírou flexibility a efektivity. Ve společnosti navíc vzrůstaly potřeby na zapracování klíčových firemních procesů do podnikového informačního systému. Při výběru řešení byl kladen důraz na schopnost systému poskytnout transparentní a systematickou práci s obchodními případy a kontakty – tedy sofistikované CRM řešení a zároveň pokročilé business inteligence nástroje.

Nasazený podnikový systém byl podpořen implementací modulu pro projektové řízení - BIZ4BuildIn. Pro společnost OMNIPOL znamenalo nasazení tohoto komplexního oborového řešení příležitost snížení velkého množství úprav na míru, se kterým se v původním systému potýkala. Součástí projektu bylo také nasazení DMS systému pro správu dokumentů Microsoft SharePoint, včetně integračního modulu NavSherpa, který jej propojuje s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV. Díky takovému komplexnímu řešení společnost zefektivnila práci s dokumenty a eliminovala chyby spojené s jejich manuálním zpracováním. OMNIPOL zároveň využívá nástroj pro pokročilý reporting Jet Reports a pracuje s OLAP technologií při tvorbě reportů a analýz.

Nasazením nového podnikového systému integrovaného s dalšími BI nástroji byly kompletně pokryty především oblasti financí, vedení projektů, controllingu, prodeje i nákupu a další.

Projekt začal rozsáhlou analýzou na začátku roku 2017. Závěrem roku byl systém spuštěn do zkušebního provozu a byli vyškoleni uživatelé systému. V lednu 2018, dle původního plánu, byl systém nasazen v produkčním prostředí. Momentálně probíhají následné rozvojové etapy projektu pro další využití řešení v rámci správy firemních dokumentů a elektronických schvalovacích procesů.

O společnosti OMNIPOL

Ryze česká společnost OMNIPOL byla založena již v roce 1934 jako prodejní organizace umožňující především realizaci barterových obchodů. V 90. letech a na počátku 21. století našla společnost své pevné zaměření v integraci systémů výrobků a vysoce kvalifikovaných služeb obchodní povahy na liberalizovaném globálním trhu se zaměřením na speciální obrannou elektroniku, leteckou techniku a výrobní technologie.

Společnost má své zákazníky ve více než 60 zemích světa a zároveň je významným partnerem českých vládních institucí a NATO v oblasti obrany a bezpečnosti.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS s.r.o. byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů v oblasti produktů Microsoft Dynamics a odborníky se zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. Produktové portfolio obsahuje také další produkty, např. reportovací a analytický nástroj Jet Reports, Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů, cloudové služby Dynamics 365, Office 365 a Microsoft Azure, systém pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems a další. V září 2017 NAVISYS uvedl na trh vlastní integrační modul NavSherpa určený pro celosvětový prodej v rámci partnerské sítě Microsoft.