Modernizace systému Microsoft Dynamics ve společnosti ÚJV Řež

Ve společnosti ÚJV Řež, která je jedním z evropských lídrů v poskytování služeb projektové a inženýrské činnosti pro oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví, proběhl upgrade podnikového systému na poslední verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zároveň došlo k modernizaci kompletního ICT pokrytí procesů za pomoci aplikací jako Power Apps, NavSherpa for Dynamics nebo Power Automate.

ÚJV Řež logoÚJV Řež, a. s. je dynamickou společností, která se zabývá projekty na zvyšování efektivity a bezpečnosti jaderných a tepelných elektráren, likvidací radioaktivního odpadu, přípravou radiofarmak, komponent pro PET tomografii a dalšími technickými službami. Dlouholeté partnerství s dodavatelem NAVISYS trvá od roku 2001, odkdy se o ekonomickou stránku a chod finančních procesů společnosti staral podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV. Do něho byla v roce 2009 převedena i kompletní správa náročné agendy řízení výzkumných projektů. V roce 2015 proběhl rozsáhlý upgrade na tehdy nejnovější verzi systému Microsoft Dynamics NAV 2015. O pět let později se ovšem i tato verze stává relativně zastaralou a technologicky nedostačuje potřebám firemních procesů. Proto se společnost ÚJV Řež v roce 2020 rozhodla k přechodu na novou, generačně odlišnou, verzi systému – Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tato novinka umožňuje vývoj pomocí nejmodernější technologie AL code a zároveň podporuje Microsoft strategii doplňků a rozšiřování systému, nikoli výhradně úpravou kódu, ale pomocí tzv. Extensions.

Kromě technologického pokroku přinesla modernizace systému celou řadu nových příležitostí. Jednou z nich je možnost intuitivní tvorby jednoduchých aplikací v prostředí Power Platform, konkrétně pomocí nástroje Power Apps. Veškeré agendy v systému lze nyní spouštět i v prostředí webového klienta, tedy odkudkoli včetně možnosti plnohodnotné práce z domova. Více Business Central klientů umožňuje spuštění na různých zařízeních přizpůsobujících svůj vzhled rozměrům těchto zařízení. Dále byla v systému vytvořena řada zcela nových modulů, jako např. saldo zaměstnanců.

V rámci implementace nové verze Business Central byly nastaveny zbrusu nové moduly, funkčnosti a vlastnosti systému, po kterých byla dlouhodobě poptávka ze strany managementu i samotných uživatelů. Byl vytvořen např. modul saldo zaměstnanců, ale také provedeny detailní úpravy jako vytvoření dlouhých textových pole, náhled skutečného zaúčtování dokladů nebo opravy v účetních položkách, které dále posunuly komfort při užívání systému.

Nespornou výhodou nasazení systému Business Central je fakt, že obsahuje, kromě webového, také klasického Windows klienta (RTC). To umožňuje, aby si uživatelé systému postupným užíváním přivykli na nového a v budoucnu již výhradně používaného webového klienta.

Spolu s implementací aktuální verze systému byla nasazena i nejnovější verze produktu NavSherpa for Dynamics. Tento integrační modul, stojící mezi ERP a ve společnosti intenzivně využívaným DMS Microsoft SharePoint, komplexně zajišťuje pokročilou správu dokumentů a spouštění workflow procesů přímo v centrálním systému. Zároveň byla společnosti ÚJV Řež na míru vytvořena aplikace pro inventury majetku postavená na platformě PowerApps. Využití této moderní, mimo jiné i jednoduše přes telefon ovladatelné, aplikace má od začátku velmi pozitivní ohlasy.

Nové verze systému Business Central a nástroje NavSherpa for Dynamics usnadní v blízké budoucnosti plánované nasazení a využívání dalšího produktu z rodiny Power Platform – nejmodernější workflow nástroj Power Automate. Ten významně přispěje k automatizaci veškerých pracovních postupů a metodik ve společnosti.

O společnosti ÚJV Řež, a.s.

Společnost ÚJV Řež, a. s. byla založena již v roce 1955 jako Ústav jaderné fyziky, který byl později přejmenován na Ústav jaderného výzkumu (ÚJV). V roce 1992 Federální fond národního majetku převedl tehdejší ÚJV na akciovou společnost a od roku 2011 se ÚJV Řež stává vůdčí společností Skupiny ÚJV, kterou tvoří dceřiné společnosti: Centrum výzkumu Řež s.r.o., ŠKODA PRAHA a.s., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ÚJV Řež poskytuje širokou škálu služeb, zahrnujících především projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Po dobu více než 65 leté historie patří ke špičce technologických pracovišť v České republice i v evropském kontextu. Zázemí zkušených odborníků a specializované technické infrastruktury umožňuje společnosti soutěžit o komplexní zakázky ve všech oborech jejího zaměření na národní i mezinárodní úrovni.