Microsoft Dynamics NAV v KOVONA SYSTEM úspěšně spuštěn do ostrého provozu!

KOVONA SYSTEM patří k největším výrobcům kovového nábytku v České Republice. Ve výběrovém řízení na pořízení ERP si zvolila podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV s nadstavbovým řešením BIZ4Elements pro pokročilou výrobu a BIZ4Distribution pro skladování od společnosti NAVISYS. Hlavním cílem implementace Dynamics NAV bylo zvýšení efektivity výroby této dynamicky se rozvíjející společnosti.

KOVONA SYSTEMPřed vypsáním výběrového řízení na pořízení nového ERP používala společnost KOVONA SYSTEM lokální informační systém. Růst společnosti a její zařazení do holdingové struktury vyžadoval implementovat standardizované ERP řešení pokrývající náročné výrobní a skladovací funkcionality také do dalších dceřiných společností.

Potřebu těchto změn vyřešila brněnská společnost NAVISYS. Po detailní analýze bylo navrženo komplexní řešení a v polovině roku 2016 byla zahájena implementace. Platformou řešení se stal informační systém Microsoft Dynamics NAV.

Implementovaný systém pokrývá oblasti Obchodu, Výroby včetně materiálového a kapacitního plánování, Skladů, Servisu a Financí. Jako nadstavba systému bylo implementováno oborové řešení BIZ4Elements pro pokročilé plánování a řízení výroby a řešení BIZ4Distribution pro řízené skladování a distribuci. Systém byl na začátku roku 2017 úspěšně spuštěn do ostrého provozu.

Řízení obchodních příležitostí probíhá prostřednictvím integrovaného CRM přímo v Dynamics NAV, kde jsou řízeny obchodní případy. Nový systém umožňuje přesněji sledovat a řídit náklady na pořízení materiálu, které jsou důležitým parametrem při cenotvorbě prodeje. Ruku v ruce s tím jde i sledování nákladů na údržbu a opravy strojů a přesnější plánování pravidelné údržby, což do té doby představovalo úzké místo ve výrobě.

KOVONA bude zároveň efektivněji řídit materiálové zásoby. Pokročilá evidence zásob surovin, polotovarů a výrobků umožní lepší využití současných skladových ploch a zoptimalizuje řízení materiálového toku uvnitř jednotlivých výrobních hal i mezi výrobními závody.

Komplexní podnikové řešení od společnosti NAVISYS přináší zákazníkovi dlouhodobě udržitelný ERP systém, který podporuje dynamický vývoj společnosti a pomáhá při řízení všech uvedených procesů. Některé z výše zmíněných efektů a přínosů nového ERP se projevily bezprostředně po spuštění do ostrého provozu a KOVONA tím získala velmi cenné informace potřebné nejen pro výrobní controlling. Na základě rozhodnutí investora bude již sjednocený informační systém implementován v krátké době také do dceřiných společností.

Ve společnosti KOVONA se nyní zahajuje implementace pokročilých funkcí plánování výroby prostřednictvím APS nástroje PlannerOne, které budou do produkčního prostředí spuštěny v roce 2017. Nástroj PlannerOne umožní pokročilé plánování s ohledem na maximální pokrytí prodejů a využití dostupných výrobních kapacit. Dojde tím k optimalizaci výroby a výsledná eliminace operativních změn sníží náklady. KOVONA bude snadněji plnit termíny dodávek s ohledem na požadavky a potřeby obchodního oddělení.
V roce 2017 bude také realizováno řešení EDI pro elektronickou výměnu dat s významnými zákazníky (např. Hornbach, IKEA).

O společnosti KOVONA SYSTEM

KOVONA SYSTEM, a.s. je českou, prosperující a globálně orientovanou výrobní společností, která vznikla v roce 2000, a k jejímu významnému rozšíření došlo po vybudování výrobního areálu v Českém Těšíně v roce 2003. Primární aktivitou společnosti je velkosériová kovovýroba pro velké obchodní řetězce, výroba regálových systémů a válcovaných ocelových profilů. Silnou stránkou jsou především unikátní automatizované technologie na výrobu židlí a komponent pro regálové systémy. Společnost exportuje své výrobky do řady zemí po celém světě, přičemž k největším odběratelům patří švédský řetězec s nábytkem IKEA.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů nejen v oblasti produktů Microsoft Dynamics, ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. V roce 2013 jsme rozšířili portfolio produktů o Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů a o cloudové řešení Office 365. V roce 2015 jsme získali licenci na prodej a implementaci systému pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems.