Elektronickou evidenci a oběh dokladů v METAL TRADE COMAX vyřešila platforma MS SharePoint

Dynamický rozvoj společnosti METAL TRADE COMAX, která je předním výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České Republice, vedl k potřebě nasazení plně automatizovaného systému na správu dokumentů (DMS). Tu vyřešil brněnský NAVISYS zavedením elektronické evidence a oběhu dokumentů na platformě Microsoft SharePoint. Jednalo se o robustní projekt, který musel kompletně pokrýt složitý a větvený systém výroby v této společnosti. Tento měsíc byl MS SharePoint v METAL TRADE COMAX spuštěn do ostrého provozu.

METAL TRADE COMAXSpolečnost METAL TRADE COMAX, a.s., sídlící ve Velvarech, používá od roku 2001 informační systém Microsoft Dynamics NAV, který byl postupně implementován do všech čtyř výrobních závodů. I s ohledem na tuto skutečnost bylo pro potřeby sofistikovaného systému na správu dokumentů zvoleno řešení založené na platformě MS SharePoint a produktu NavSherpa, který zprostředkovává pokročilou integraci mezi ERP a DMS systémy. Celý projekt odstartoval v polovině roku 2016 rozsáhlou analýzou a tvorbou návrhu řešení, jehož realizace započala v únoru 2017.

Před implementací platformy MS SharePoint byl oběh dokumentů ve společnosti METAL TRADE COMAX řešen pouze v papírové podobě. A to včetně tištění dokladů, které přicházely do společnosti elektronicky. Tento způsob zpracování dokumentů s sebou nesl časová zpoždění při schvalování dokladů, které bylo podmíněno jejich fyzickým převzetím schvalovatelem. Nasazené řešení kompletně pokrývá proces zpracování dokumentů od jejich přijetí v elektronické či fyzické podobě, naskenování a automatického nahrání do definovaných struktur v SharePoint, přenosu do systému Dynamics NAV až po spuštění a dokončení procesu schvalování. Vzhledem k tomu, že bylo nutné popsat a následně přenést do digitalizované podoby poměrně robustní a větvený proces s velkým množstvím výjimek, zavedení elektronické evidence a oběhu dokladů se v první fázi týkalo faktur, dodacích listů a dalších dokladů přijatých od dodavatelů, s možným rozšířením na další typy dokladů v budoucnu.

Hlavními přínosy implementace MS SharePoint je zpřehlednění pohybu dokumentů ve společnosti a zrychlení procesu jejich schvalování. Odpovědní pracovníci a vedení společnosti získali přehled o aktuálním činiteli ve schvalovacím procesu a o všech schvalovaných i schválených dokladech.

V květnu 2017 byl nasazený DMS systém v METAL TRADE COMAX spuštěn do ostrého provozu. Zákazník přistoupil k implementované platformě jako k aplikaci, která má být neustále rozvíjena. Proto v tuto chvíli probíhají analýzy dalších dílčích požadavků, jejichž cílem je zpříjemnit práci koncových uživatelů ve stávajícím řešení a využít potenciálu platformy MS SharePoint i v jiných agendách.

O společnosti METAL TRADE COMAX a.s.

Společnost METAL TRADE COMAX, a.s., je jedním z prvních představitelů kontinuálního lakování v Evropě a je jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České republice. Zároveň se zabývá výrobou slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů, tenkostěnných profilů z pozinkovaných pásek a zpracovává hliníkové, pozinkované a ocelové svitky na pásky a tabule. Společnost jako jediná huť v ČR poskytuje od roku 2015 kromě dodávek ingotů i dodávky tekutého hliníku. METAL TRADE COMAX vlastní 4 výrobní závody a zaměstnává na 560 zaměstnanců. Každý rok společnost prodá přes 190 tisíc tun svých výrobků, z toho 50% do zahraničí - výrobky společnosti METAL TRADE COMAX nacházejí odbyt na trzích 26 zemí světa.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů nejen v oblasti produktů Microsoft Dynamics, ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. V roce 2013 jsme rozšířili portfolio produktů o Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů a o cloudové řešení Office 365. V roce 2015 jsme získali licenci na prodej a implementaci systém pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems.