Balíkobot pro Dynamics 365

Plně automatizovaná expedice

Obecně

Balíkobot logoNástroj Balikobot slouží ke kompletnímu řízení expedičních procesů a spolupráce s dopravci. Díky integračnímu modulu RESTwithUS můžete s touto technologií pracovat přímo v ERP systému Microsoft Dynamics Business Central a řídit tak celou expedici balíků, palet i dopisů z jednoho místa.

Modul Balikobot integruje přes 30 nejvyužívanějších dopravců a jejich 500 přepravních služeb, jejichž nastavení i obsluha v centrálním systému je velmi jednoduchá a intuitivní.

Balikobot banner


Klíčové funkce

Uživatel může na jednom místě v ERP systému provádět veškeré operace spojené s expedicí:

  • Seznam dopravců, jejich služeb, doplňkových služeb, včetně jejich importu
  • Pro každého dopravce je k dispozici seznam všech jeho poboček (výdejních míst) a zároveň je k dispozici informace o službách, které tato pobočka poskytuje.
  • Pro zvoleného přepravce je také možné zobrazovat seznam manipulačních jednotek a ADR jednotek.
  • Tisk štítků - tisknout štítky lze do pár vteřin, na jedno kliknutí nebo načtením čárového kódu a to celé bez nutnosti chodit do systému jednotlivých dopravců.

Přehled všech funkcionalit Balíkobotu najdete ZDE
Odkazy na Balíkobot videa naleznete ZDE

Balikobot - adresy přepravce


Balikobot - služby přepravce


Maximální efektivita

Maximální efektivita expedičního procesu je zajištěna díky těmto pokročilým funkčnostem:

  • Track status – Dodavatel i zákazník má dokonalý přehled o pohybu a stavu zásilek v reálném čase.
  • Napojení nového dopravce – V případě potřeby nebo přetížení logistiky lze okamžitě připojit dalšího dopravce v ČR i v zahraničí.
  • Automatický přenos dat – Všechna data jsou díky API rozhraní přenášena do systému dopravce.

Hlavní výhody

  • Úspora pracovní síly a nadměrné administrativy – průměrná úspora po implementaci představuje rozsah práce dvou úvazků pracovníků ve skladu, tedy cca částku 750 000 Kč ročně. Tyto kapacity mohou být díky řešení Balíkobot využity na jinou práci.
  • Zrychlení objemu denní expedice v průměru o 15 %, díky čemuž dochází k úměrnému zvýšení tržeb
  • Dodržení SLA a monitoring pohybu zásilek – velkoobchodní a výrobní firmy lépe plní závazky vůči svým odběratelům a sledují pohyb svých zásilek v reálném čase.

Úspora nákladů

Expediční procesy jsou s využitím Balíkobotu plynulé a díky časovým úsporám se produktivita expedice zvyšuje o desítky procent denně. Zároveň kontinuálně probíhá automatizovaná kontrola všech procesů, která eliminuje chyby v odesílaných datech (adresy, dobírky apod.), čímž se výrazně snižují náklady běžně vynakládané na vrácené zásilky. Údržba a aktualizace systémů dopravců probíhá také automaticky, a tedy bez nutnosti zapojení IT zdrojů na straně uživatele.