RESTwithUS

Integrujte centrální ERP systém s jakoukoli externí aplikací, kterou běžně používají vaši zaměstnanci, management nebo třeba obchodní oddělení. Jejich práce a výkon budou výrazně efektivnější a vy budete mít všechna důležitá data na jednom místě.

Obecně

RESTwithUS logo_horizontalIntegrační nástroj RESTwithUS je rozšířením celosvětově používaného podnikového informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central. Toto rozšíření umožnuje snadnou integraci, výměnu dat a komunikaci mezi centrálním informačním systémem a jakoukoli externí aplikací či službou podporující technologii REST API. Tuto technologii a její rozhraní systém Business Central nativně poskytuje, nicméně bez programování není komunikace s jinými systémy dostupná.

Právě řešení RESTwithUS umožňuje univerzální napojení ERP systému na všechny externí systémy a aplikace, které technologii REST API podporují.
Obecně jsou pro vývoj integračních modulů či integrace dvou různých systémů zpravidla potřeba pokročilejší znalosti programování odlišných technologií. Tyto technologie ovšem RESTwithUS automatizovaně abstrahuje a díky tomu umožňuje systémy integrovat vizuálně pomocí uživatelského rozhraní a pouze základních znalostí programování v jazyce používaném při vývoji systému Business Central.

RESTwithUS nákres

REST API

REST API je celosvětově rozšířený standard v komunikaci a poskytuje jej většina obecně známých systémů a služeb. Ty díky technologii API dokážou číst, zapisovat a měnit data, případně spouštět různé události. Zjednodušeně řečeno REST poskytuje jednotný prostředek komunikace mezi různými systémy či aplikacemi.

Příklady systémů a služeb, které podporují REST API:

  • Google (Gmail, Disk, GoogleMaps)
  • e-shopy, a to ze strany prodávajících i nakupujících (Ebay, Aliexpress, Amazon)
  • informační systémy, manažerské systémy, kancelářské softwary
  • platební brány
  • nástroje pro helpdeskové portály
  • sociální media
  • marketingové nástroje a nespočet dalších služeb.
REST API