Power BI

Power BI představuje sadu analytických nástrojů, díky které máte přehled o Vašem podnikání v reálném čase a ke kterým můžete přistupovat ze všech typů zařízení.

Power BI logoDíky nástroji Power BI jsou Vaše firemní data transformována do přehledné vizuální podoby, což přispívá k jejich správnému porozumění, včetně jejich souvislostí. Zároveň máte možnost sledovat trendy vývoje dat a díky tomu lépe plánovat a provádět predikce.

Power BI Report


Power BI můžete pomocí datových konektorů napojit na nejrůznější zdroje dat. Data z těchto zdrojů nástroj přetváří do požadovaného datového modelu, ze kterého lze tvořit reporty a vizuální souhrny napříč různými systémy a databázemi. Vytvořené výstupy můžete snadno sdílet se svými kolegy.

Reporty vytvořené v Power BI máte k dispozici nejen ze všech zařízení, ale mohou být dostupná i v rámci MS Dynamics 365 Business Central. Přímo ve firemním ERP systému můžete mít okamžitý přehled např. o počtu a stavech otevřených obchodních případů, ekonomických výsledcích, dostupných zdrojích apod.

Power BI Desktop

Power BI Desktop je bezplatná desktopová aplikace, která umožňuje připojení k datům, jejich transformaci a následnou vizualizaci. Tvorbu reportů a vizuálních výstupů Vám usnadní dobře známé prostředí Microsoft 365 (Office 365). Zde je dostupná celá řada funkcí jako jsou rychlá měření, seskupování, prognózování nebo tzv. clustering.

Power BI Teams Pipeline Report


Power BI Pro

Pro distribuci a sdílení vytvořených reportů využijte Power BI Pro. Uživatelé s povoleným přístupem k reportům mohou výstupy dále zpracovávat. V datech je možné filtrovat pomocí kombinace nejrůznějších kritérií a rozpadat je na detailní hodnoty.