Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je podnikový informační systém, určený pro řízení klíčových procesů ve společnosti. Umožňuje získat podrobnější přehled o dění ve společnosti pomocí široké škály reportů, automatizuje procesy, související s financemi, obchodem a marketingem, výrobou, sklady a zásobováním a mnoha jinými. ERP systém Microsoft Dynamics NAV je určen pro středně velké společnosti, které hledají softwarové řešení, které vyniká svou jednoduchostí, pružností a intuitivním uživatelským prostředím.

Obecně

Microsoft Dynamics NAVMicrosoft Dynamics NAV patří do rodiny informačních systémů Microsoft Dynamics. V roce 2013 spatřila světlo světa nová generace celosvětově oblíbeného ERP Microsoft Dynamics NAV, a dosud je k dispozici její pátá verze s označením Dynamics NAV 2018. Tato verze ERP systému se zaměřuje na zlepšení produktivity uživatelů. Nové možnosti a příležitosti pro podnikání nabízí Microsoft Dynamics NAV 2015 například pomocí nových příležitostí v cloud computingu, Microsoft Application Virtualization podpoře a Online Payment Services.

Významnou změnou je nejen silnější platforma nové verze, ale také se může pochlubit propracovanějším uživatelským rozhraním zaměřeným na role. Mezi další významné novinky oproti předchozím verzím patří aplikace Microsoft Dynamics for Tablets, díky které mohou uživatelé pracovat odkudkoliv. Aplikace je k dispozici na běžně dostupných zařízení na platformě Windows, Android nebo iOS. Tradičně je pak rozšířena nativní spolupráce mezi Microsoft Dynamics NAV a kancelářským balíkem Microsoft Office a platformou Microsoft SharePoint.

Mobilní klient Microsoft Dynamics NAV


V říjnu 2018 byla uvolněna nejnovější verze Dynamics NAV pod názvem Dynamics 365 Business Central on-premise. Aplikace si ponechává oblíbené výhody předchozí verze Dynamics NAV 2018, a navíc obsahuje nástroje pro integraci s ostatními aplikacemi z rodiny produktů „365“. Výhodou je také těsná integrace s nástroji Office 365, podpora Cortana Intelligence, machine learning a IoT či možnost využití široké škály rozšíření z online obchodu AppSource, který se bude nadále rozrůstat. Dynamics 365 Business Central se tak stává se tak pro uživatele opravdovým centrem celého podnikového řešení. Umožňuje pokrývat rozlišné potřeby více provozů a zároveň integrovat data na jednom místě.

Role centrum Microsoft Dynamics NAV


Obchod a marketing (CRM)

Modul Obchod a Marketing spravuje segmenty kontaktů na základě determinovaných kritérií. Těmi může být národnost, obor podnikání, segmentace zákazníků na základě metody ABC. Umožňuje vytvářet interakci v kontaktech pomocí záznamů hovorů nebo korespondence. Samozřejmostí je možnost přiložit k danému kontaktu soubor s příponou .txt či .xls. Kontakty a informace, obsažené v Microsoft Outlook lze jednoduše synchronizovat s Microsoft Dynamics NAV. Poskytuje obchodnímu oddělení podklady pro tvorbu hloubkových analýz.

Finanční management a controlling

Výkonný nástroj finanční management a controlling zastřešuje veškeré finanční řízení skrze celou organizaci. Efektivně poskytuje nejdůležitější data z účetní osnovy, rozpočtů a cashflow, pomocí kterých lze sledovat finanční zdraví podniku. Spravuje hlavní knihu, pohledávky, závazky, zásoby, dlouhodobý majetek, cashflow. U dlouhodobého majetku lze zachytit celý jeho životní cyklus od pořízení až po jeho likvidaci. Propojením Microsoft Dynamics NAV s Microsoft Excel lze vytvářit reporty, dle vašich požadavků. Díky této funkcionalitě získáte plnou kontrolu nad finanční situací ve vaší organizaci.

Řízení a plánování výroby

Tento modul automatizuje procesy od objednávky, přes výrobu, řízení skladu až po dodávku. Vytváří materiálový soupis, kalkuluje náklady na výrobek, zkvalitňuje řízení zásob a dohlíží nad dodavatelským plánováním. Pomocí integrace důležitých informací můžete pružně reagovat na změny a disponovat aktuálními informacemi o volných kapacitách. Díky tomu lze získat nové obchodní příležitosti.

Projekty a servis

Řídí současné a plánované projekty, poměřuje skutečné a plánované náklady, čímž lze jednoduše zjistit, zda je projekt ziskový či ztrátový. Manažer projektu má přístup k údajům, sestavám a upozorněním, které zaručí zajištění projektu včas v souladu s harmonogramem zakázky. Koordinuje práci svých podřízených pomocí zadaných úkolů v Microsoft Dynamics NAV, čímž získá přehled o vývoji projektu a zajistí jeho realizaci včas. Modul servis sleduje zakázky, eviduje spotřebu dílů na jednu objednávku, smlouvy se zákazníky a zajišťuje dokonalý přehled o nákladech a výnosech.

Sklady a zásobování

Modul určený pro sklady a zásobování pokrývá veškeré procesy řízení skladových zásob, nákupu, výroby a distribuce a díky tomu vytváří technologii, která optimalizuje procesy formou snižování nákladů, zlepšuje komunikaci a spolupráci s obchodními partnery a generuje důležité reporty, které zajišťují rychlost a správnost rozhodování na měnící se podmínky. Současná doba vyžaduje nižší ceny, rychlejší zpracování a vyšší přidanou hodnotu služeb. Spojením Microsoft Dynamics NAV s RFID technologií vzniká dokonalé spojení za vynaložení minimálního úsilí.

Technologie

Microsoft Dynamics NAV funguje na moderní třívrstvé architektuře. Ta poskytuje heterogenní přístup (Windows klient, Web klient a SharePoint klient), aplikační mezivrstvu a databázový server, zvyšuje teoretický výkon a umožňuje jednoduše škálovat výsledné řešení. Dynamics NAV disponuje nástroji pro Business Inteligence a využívá nejnovější technologie Microsoft SQL Server.