Český červený kříž

Výukové materiály o poskytnutí první pomoci na školách

V roce 2011 jsme se rozhodli přispět Českému červenému kříži na celorepublikový projekt: První pomoc není žádná věda, který je určen pro děti od 6ti do 18ti let.

Ediční titul „První pomoc není žádná věda“ je určen především dětem a mládeži. Tituly vyšly na konci října 2011 a byly distribuovány do veřejných institucí, knihoven, zdravotních středisek, lékáren a také škol v jihomoravském kraji.

Jedná se o jeden z hlavních projektů Českého červeného kříže (ČČK), jehož náplní je výuka první pomoci dětí a dospělých. Součástí tohoto projektu je také ediční činnost, v rámci níž vydává ČČK příručky a publikace, jejichž cílem je seznamovat veřejnost se zásadami poskytování první pomoci. Situace, kdy někdo z nás potřebuje rychle poskytnout první pomoc, se neodehrávají daleko od nás, ale jsou součástí našeho každodenního života.