ÚJV Řež, a.s.

Výzkumná a vývojová činnost a uplatňování jejích výsledků v oblasti jaderných technologií a nakládání s odpady.

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. Na počátku byl Ústav řízen Vládním výborem pro vědu výzkum a následně převeden do Československé akademie věd. Při založení ÚJV byly uvolněny značné finanční prostředky, které umožnily rozvinout výzkumnou činnost a prakticky okamžitě zahájit projekční práce s následující výstavbou objektů a experimentálních zařízení (výzkumný reaktor, cyklotron a další) v Řeži. Původním posláním Ústavu byly činnosti spojené se základním výzkumem v oboru jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výroba radioizotopů a výchova vědeckých pracovníků.

V roce 1972 ústav přešel pod Československou komisi pro jadernou energii, v roce 1992 byl zprivatizován do akciové společnosti.

V současné době ústav provádí hlavně aplikovaný výzkum pro potřeby jaderné energetiky u nás i v zahraničí (hodnocení bezpečnosti, materiálový výzkum a inženýring, ozařovací služby a projektování energetických zdrojů). Dále ústav podporuje využití radioizotopů ve zdravotnictví (PET centra v Praze a Brně) a poskytuje expertizu SÚJB.

www.ujv.cz