TENZA, a.s.

Jedna z nejvýznamnějších českých firem zajišťujících dodávky moderních technologií v oblasti energetiky. Realizuje vodohospodářské, inženýrské a pozemní stavby.

Společnost TENZA, a.s. byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným. V následujících letech zaznamenala společnost dynamický rozvoj a profilovala se jako dodavatel špičkových technologií a investičních akcí v oblasti energetiky a tepelné techniky. Firma byla v roce 1999 transformována v akciovou společnost. V roce 2000 získala TENZA certifikát kvality ISO 9001. Od roku 2004 má TENZA zaveden systém environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky ISO 14001.

TENZA patří v současné době mezi nejvýznamnější české firmy zabývající se dodávkami technologií pro výrobu, rozvod a výměnu tepla. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb. Zvýšená pozornost je věnována ekologickým programům, zahrnujícím zejména projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie a systémy ochrany vod a ovzduší.

TENZA nabízí komplexní řešení projektů od studie proveditelnosti, přes následné zpracování projektové dokumentace, až po vlastní realizaci. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci rozsáhlých investičních akcí. V nabídce nechybí ani možnost zajistit financování větších projektů a provozování soustav zásobování teplem.

Významnou aktivitou společnosti je obchodní činnost, v jejímž rámci jsou uskutečňovány dodávky moderních technologií od předních zahraničních výrobců i z vlastní produkce.

Ve svém závodě TENZA slévárna Adamov vyrábí společnost odlitky ze zinkových slitin technologií tlakového lití.

www.tenza.cz