Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Ústav má dlouhou tradici ve výzkumu, vývoji a poskytování služeb v oblasti posuzování technologických zařízení a navrhování ocelových konstrukcí.

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. má dlouhou tradici ve výzkumu, vývoji a poskytování služeb v oblasti posuzování technologických zařízení a navrhování ocelových konstrukcí. Předmětem činnosti je zejména hodnocení pevnosti, životnosti a mezních stavů energetických zařízení a zařízení petrochemického průmyslu. Současně jsou poskytovány služby akreditované zkušební laboratoře, která zajišťuje experimentální měření.

www.uam.cz