Jet Professional nahradil Jet Essentials!

Na trh právě přichází Jet Professional 2017, který přináší zcela nový způsob koordinace pokročilého reportingu a týmové spolupráce. Tato modernizace je navíc součástí ročního upgradu pro všechny stávající zákazníky společnosti Jet Reports.

JetProfesionalNová verze Jet Professional, dříve známé jako Jet Essentials, představuje dokonalý nástroj pro řízení dynamické pracovní síly a reportování v reálném čase. Jet 2017 zavádí nový systém správy informací, který prostřednictvím jednoduchého a zároveň bezpečného portálu, umožňuje uživatelům přístup k reportingu na libovolném zařízení, díky zobrazení v Office 365. Pokročilé funkce sdílení dat, vyhledávání, kontroly verzí a individuálního nastavení pro přístup k reportingu tvoří z Jet Professional 2017 kompletní systém pro správu informací.

dashboard


Můžete využívat rychlý a flexibilní reporting integrovaný do analytických nástrojů řešení Microsoft Dynamics a to s výrazně vyšší efektivitou než kdykoliv předtím. Zároveň Jet Professional 2017 integruje Jet Mobile s webovým klientem - což umožňuje zobrazení kompletního reportingu a využití veškerých BI nástrojů. Získáte tím snadný přístup ke všem klíčovým datům –finančním zprávám, individuálním reportům, reportům reprezentujícím výsledky celých oddělení a dashboardům celé společnosti. V souvislosti s integrací s Jet Professional byly rozšířeny funkčnosti aplikace Jet Mobile o další vizualizační nástroje, nové funkce pro tvorbu dashboardů a byly vylepšeny stávající nástroje.

easy access to data


Jet Webový Portál

Nový Jet Webový Portál poskytuje snadno spravovatelné úložiště reportů napříč celou společností. Všichni uživatelé, ať už mají Excel nebo Jet Professional, mohou v jakémkoli okamžiku sledovat reporty prostřednictvím webového prohlížeče. Sledování reportů přes webový prohlížeč mohou využít také uživatelé Office 365 Online. Ke spuštění přehledů není nutná instalace ani programátorské dovednosti. Pomocí Webového Portálu může uživatel snadno filtrovat existující reporty, procházet požadované sestavy a specifikovat parametry pro zobrazení aktuálních reportů v Excel Online.

Snadné publikování a sdílení

Ribbon Jet Professional zobrazený v Excelu nově umožňuje publikovat reporty jedním kliknutím přímo do Webového Portálu. Velice snadné je také nastavení sdílení informací jednotlivci nebo skupinami uživatelů tak, aby každý sledoval pouze informace pro něj určené.

Reports_Automagically_Feature


NAVISYS & Jet Reports

Společnost NAVISYS je od roku 2008 implementátorem a distributorem Jet Reports. Modul Jet Reports pro Microsoft Dynamics NAV je komplexní BI řešení pro tvorbu reportů, prezentaci a distribuci reportů v Microsoft Excel, získávání dat z různých datových zdrojů, vytváření a správu datových skladů, čištění a konsolidaci dat a návrhy a úpravy OLAP kostek. Jet Reports, prostřednictvím naší sady BI řešení a reportů,umožňuje uživatelům Microsoft Dynamics NAV pracovat s daty podle aktuálních potřeb a ve formátu, který jim nejlépe vyhovuje. Zásadním přínosem tohoto řešení je mapování výkonnosti a hospodárnosti celé společnosti.

cashflow