Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Oerlikon Balzers je celosvětově vedoucí poskytovatel povlaků, které výrazně zlepšují výkonnost a životnost součástek a nástrojů pro zpracování kovů a plastů. Díky narůstajícímu objemu výroby a potřebě plynulé spolupráce mezi jednotlivými pobočkami, zvolila společnost Oerlikon Balzers informační systém Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby. Společnost NAVISYS zajišťuje v tomto mezinárodním projektu implementaci a nastavení finančních části systému a poskytuje podporu uživatelům ekonomického oddělení při uvádění systému Microsoft Dynamics NAV do provozu.

V rámci mezinárodního uskupení Oerlikon Balzers používaly jednotlivé pobočky ve skupině nesjednocené informační systémy. Tyto informační systémy mnohdy nebyly komplexní a existovalo tak mnohdy více specializovaných systémů, z nichž některé nebyly datově propojeny s ostatními. To zaměstnancům dlouhodobě komplikovalo práci a znesnadňovalo korporátní reporting. Vzhledem k narůstající náročnosti a neustálému technologickému rozvoji výroby vznikla potřeba nasazení komplexního informačního systému, který propojí funkční oblasti do jednoho celku a bude jednotný napříč všemi mezinárodními pobočkami. Pobočky zároveň potřebují vzájemně sdílet a snadno získávat aktuální informace v požadované struktuře. Vzhledem k uvedeným potřebám zvolila společnost Oerlikon Balzers podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV, které díky mezinárodní platformě využijí všechny firmy ve skupině a současně vyhovuje legislativnímu prostředí jednotlivých zemí.

Na začátku roku 2016 byl NAVISYS vybrán jako nejvhodnější partner pro implementaci verze Microsoft Dynamics NAV 2015 pro českou pobočku. Lokální část systému pokrývá oblasti účetnictví, majetku, finančního controllingu a reportingu. Součástí korporátního řešení jsou pak oblasti logistiky a výroby. V průběhu roku 2016 provedl NAVISYS implementaci systému a zaškolil uživatele. V období prázdnin pak došlo ke spuštění do ostrého provozu.

O společnosti Oerlikon Balzers

Společnost Oerlikon Balzers, s pobočkou pro ČR sídlící v Jihlavě, patří mezi světové lídry poskytující ochranné povlaky strojů a nástrojů pro zpracování kovů a plastů. Tyto povlaky vyvinuté firmou Oerlikon Balzers, s obchodní značkou BALINIT®,jsou extrémně tenké, vyznačují se vysokou tvrdostí a redukují tření a díky tomu výrazně zlepšují výkonnost a životnost součástek a nástrojů. Firma Oerlikon Balzers také vyvíjí inovativní postupy, vyrábí a prodává povlakovací zařízení a nabízí dynamicky se rozšiřující servis povlakování. V dnešní době vlastní přes 100 povlakovacích center ve více než 30-ti zemích světa.

O společnosti NAVISYS

Společnost NAVISYS byla založena v roce 1997. Úspěšné implementace a kvalitní služby NAVISYS rychle posunuly mezi nejvýznamnější prodejce a implementátory Microsoft Dynamics NAV. Společnost se tradičně umisťuje mezi TOP 5 nejúspěšnějšími partnery Microsoft Dynamics v ČR. V současné době NAVISYS působí především jako dodavatel vertikálních řešení. Společnost disponuje týmem profesionálů nejen v oblasti produktů Microsoft Dynamics, ale také odborníky s teoretickou i praktickou zkušeností z průmyslových odvětví, do kterých směřují její produkty a služby. V roce 2013 jsme rozšířili portfolio produktů o Microsoft SharePoint sloužící ke správě dokumentů a o cloudové řešení Office 365. V roce 2015 jsme získali licenci na prodej a implementaci systému pro plánování výroby (APS) PlannerOne od francouzské společnosti Ortems.