Česká lokalizace pro Dynamics NAV 2017

Stejně jako v posledních několika letech vydává Microsoft s příchodem nového roku novou verzi svého řešení pro podnikové IS - Microsoft dynamics 2017. A tato verze stejně jako ty předchozí obsahuje sadu úprav pro ČR.

Microsoft Dynamics NAV 2017Kromě novinek popsaných v článku Co je nového v NAV 2017? přináší Microsoft Dynamics NAV 2017 mnoho změn a novinek také ve standardní české lokalizaci sytému.

Přínosy pro zákazníky

Podpora české legislativy a zvyklostí českých firem
Byly doplněny nebo zaktualizovány legislativní funkce EET a Intrastat CZ
České funkcionality byly sladěny se standardem
Jedná se především o funkcionality Cash Flow, Došlé doklady a Report Položky dokladu Zjednodušení
Doplněné funkcionality Náhled účtování pro CZ doklady, Workflow pro schvalování CZ dokladů a funkce kopírování pokladních dokladů přináší jednoduší ovládání systému
Vylepšené technologie
Byla vytvořena Správa certifikátů pro zabezpečení komunikace s externími systémy

Hlavní novinky v české lokalizované verzi

Elektronická evidence tržeb (EET)
Elektronická evidence tržebByla doplněna funkcionalita Elektronické evidence tržeb (EET), která umožňuje odesílání každé hotovostní prodejní transakce do systémů státní správy.
V okamžiku platby se automaticky odešle pomocí internetového spojení datová zpráva na server Finanční správy.
Server pošle zpět zprávu s jedinečným kódem, který je vytištěn na doklad zákazníkovi. Funkcionalita umožňuje jak on-line, tak off-line režim v případě výpadku spojení.

Správa certifikátů
Správa certifikátůSpráva certifikátů je nový obecný modul pro správu bezpečnostních certifikátů sloužících pro komunikace a integrace s dalšími aplikacemi a webovými službami.
Elektronická evidence tržeb (EET) využívá tento modul pro komunikaci se systémem Finanční správy.
Workflow pro schvalování CZ dokladů
WorkflowByla doplněna funkcionalita Workflow pro schvalování v:

 • Pokladních dokladech
 • Bankovních výpisech a příkazech
 • Zápočtech
 • Prodejních a nákupních zálohách

Náhled účtování pro CZ doklady
Náhled účtováníDoplněna funkce Náhled účtování ("účtování na zkoušku") do:

 • Prodejních a nákupních záloh
 • Pokladních dokladů
 • Zápočtů


Cash Flow – doplnění CZ záloh
Cash FlowFunkcionalita Cash Flow byla rozšířena o možnost zahrnovat i prodejní a nákupní zálohy.

 • Funkce Navrhni řádky sešitu cash flow byla doplněna o volby Prodejní zálohy a Nákupní zálohy.
Pokladní doklady – funkce kopírovat doklad
Pokladní dokladyPokladní doklady byly doplněny o funkci umožňující kopírování dokladů z existujících zaúčtovaných i nezaúčtovaných pokladních dokladů.Intrastat CZ
Intrastat CZFunkcionalita Intrastat byla upravena tak, aby byla v souladu s aktuální legislativou České republiky.

 • Upraveno použití směnného kurzuReport Položky dokladu

Tento report je dokumentací funkce Naviguj. Byl doplněn tak, aby zahrnoval i následující položky:

 • Hlavička vydaného bankovního výpisu
 • Hlavička vydaného platebního příkazu
 • Hlavička zaúčtovaného pokladního dokladu
 • Položka oznámení prodejní zálohy
 • Položka oznámení nákupní zálohy
 • Hlavička účtovaného zápočtu